EFT - kurz pro poradce a terapeuty, od srpna 2018

Datum akce: 
Sobota 25.8.2018
Neděle 26.8.2018
Pátek 28.9.2018
Sobota 29.9.2018
Sobota 17.11.2018
Neděle 18.11.2018
Čas akce : 
10.00 - 18.00 (první den)
9.00 - 17.00 (druhý den)
Místo konání: 
Cejl 58, Brno
Cena: 
4.000,- Kč za každý víkend

Kurz se koná po tři víkendy

 

 • 25. - 26. 8. 2018
 • 28. - 29. 9. 2018
 • 17. - 18. 11. 2018


Vhodné pro poradce, terapeuty a pomáhající profese.
Tento kurz je pro ty z vás, kdo již znáte základní práci s metodou EFT a potřebujete se naučit další postupy EFT a metody, abyste mohli pracovat s druhými lidmi a Vaše práce měla kladné výsledky. Budeme pokračovat a stavět na vašich osobních zkušenostech s metodou EFT, kterou máte zvládnutou ze základního kurzu u mne nebo jinde. 

Na závěr se píše závěrečný test. Po absolvování záskáte Osvědčení.

 

Náplň tohoto kurzu:

 • Zopakování si základních technik EFT (Historie EFT, Objevné prohlášení, Základní body, Základní recept, Generalizační efekt, Technika Filmu, Energetické toxiny apod.)

 • Jak vést terapii s klientem (jak vést záznamy, čím začít, jak se orientovat v problému, vedení raportu, použití jazyka klienta atd.)

 • Práce s podvědomím

 • Rozšiřující práce - nejvíce diskutovaná témata (např.: sociální fóbie, vztahové problémy, malé sebevědomí, jak pracovat se strachy, problémy s hojností a penězi, nelze otěhotnět...)

 • Složitější případy (alergie, chronické nemoci, sociální fobie, nadváha a závislosti, strachy, paniky apod.)

 • Sebezkušenostní výcvik

 • Metoda autopatie

 • Aurogram + Diagnostika automatickou kresbou

 • Další postupy při práci s klientem (čistění před samotnou prací, práce s energiemi)

 • Etické zásady při práci s klienty

 • A další informace nutné pro práci

Kurz je veden tak, aby jste byli po jeho ukončení schopni odpovědně pracovat s klienty.

Jednotlivá setkání na sebe navazují a postupně se přidávají nové techniky a postupy, potřebné k odhalení a odstranění klientova problému. Každé setkání začíná supervizí a rozborem vlastních případů účastníků a diskusí na témata týkající se jejich vlastní praxe.


Kurz je veden pro ty, kdo již si osvojili tuto metodu EFT a dovedou s touto technikou pracovat a mají i dlouhodobější vlastní zkušenosti sami se sebou.


Co se učit nebudete:

 • Hypnózu

 • Kvantování

 

Po absolvování budete mít další nástroj pro práci se svými klienty a budete jim schopni pomoci s jejich problémy.


S sebou:
skripta ze základního kurzu EFT, přezůvky, něco na psaní, kyvadlo (kdo umí již pracovat).
pastelky a papíry A4 - budete potřebovat na 2. víkendu
Nebude se zde vyučovat práce s kyvadlem - kdo se chce naučit pracovat s kyvadlem, jsou vypsané termíny v 
Kalendáři akcí.


Na oběd je plánovaná přestávka.

K pití voda, čaj a káva po celou dobu semináře, zajištěno drobné pohoštění.


Informace k platbě:
4.000,- Kč se platí převodem na účet, který sdělím při objednání minimálně 2 týdny před každým výukovým termínem.

 

Průvodci: Libuše Serafii Pánková a Věra Endlicherová