Léčivá hudba pro každého

Musical rapture

Úžasný hudební dárek, který byl věnován lidstvu.

Boží záměr tohoto dárku je pomáhat každému z nás s našimi fyzickými problémy, které zažíváme, když se nacházíme v této úžasné době. Prosím, čtěte následující slova s otevřeným srdcem a myslí. Toužili jsme po této úžasné době, kdy se spojují nebe a Země, aby nám pomohla změnit sebe a tuto planetu. Teď ta chvíle nadchází.

Rok 2011 je symbolem neuvěřitelného přílivu. 21. prosince 2010 byl slunovrat a velmi silný úplněk. Synchronismus těchto dvou událostí, které nastaly ve stejné době, se stala pouze jednou za posledních 2000 let. Zatmění měsíce se událo 2 stupně od Galaktického Centra, které otevřelo mocný portál Světla z jádra Stvoření do centra Země. Boží světlo, které proudilo skrze portál, zahájilo jedinečné a klíčové změny pro vývoj veškerého života na Zemi.

Jakmile byl portál otevřen, světlo Boží proudilo až do chvíle novoluní, které se konalo 4. ledna 2011. Během tohoto monumentálního přílivu Světla se všichni pracovníci Světla na světě propojili svými srdci s nebem a spoluvytvořili novou planetární příčinu Božské lásky. Silné světlo, které zalilo planetu během dvou týdnů, katapultovalo každý atom a vlnu života na Zemi o kus výše na spirále Evoluce. Tato akce připravila cestu pro Boží Vítězství v roce 2011, což je rok, který světelné bytosti hodnotí jako „Proměňující se rok znovuzrození a obnovy.“

Patricia Diane Cota-Robles: Na Štědrý den, uprostřed neuvěřitelně silného přívalu energií, onemocněl náš syn Joao. 29. prosince 2010 zemřel na následky těžkého zápalu plic. Bylo mu 42 let. Opustil svou ženou a tři krásné děti. Od jeho odchodu se za námi několikrát stavil a řekl nám, že jeho čas na Zemi byl ukončen. Řekl, že byl schopný přejít přímo do Světla a nyní pracuje s Archandělem Michaelem a legií Léčení. Řekl, že bude schopen obdarovat lidstvo způsoby, které nemohl provést ve svém fyzickém těle.

Když Frederic Delarue, skvělý francouzský hudebník, obdržel můj e-mail oznamující, že náš syn odešel, řekl, že pocítil velké spojení s duší Joaoa. Dále uvedl, že věděl, že se s ním snaží spojit a že je potřeba udělat obřad Života, který se konal 8.1.2011 v Tucsonu v Arizoně.

Jakmile se Frederic odhodlal jít na bohoslužbu, Joao s ním začal komunikovat. Zeptal se ho, zda by na sebe vzal odpovědnost přijmout hudební přenos, který by představoval odkaz pro jeho rodinu. Frederic souhlasil a poté, co se vrátil z onoho obřadu, začal mu Joao odhalovat jeho plán o daru pro lidstvo.

Když bylo Fredericovi 12 let, měl zážitek blízké smrti, po kterém si uvědomil, že mu byl dán úžasný dar hudby. Ve třinácti letech jím začala protékat hudba andělských sfér. V té době započal hrát – jak znějí duše lidí. Jen zklidnil svoji mysl a energie protékala skrze jeho ruce.

Po několika měsících po Joaově odchodu se Frederic přiznal, že ho Joao navštěvuje a že mu řekl pár věcí o hudebním daru a o tom, jak ho má rozšířit. Poté, chvíli před Velikonocemi, se Frederic probral se silnou výzvou v srdci jet do Francie a tak to bez rozmýšlení udělal. V průběhu května navštívil při několika příležitostech Rennes-le-Chateau, což je posvátné místo zaměřené na Máří Magdalenu a veškeré ženské aspekty Boha. Frederic řekl, že když seděl v kostele a přemýšlel, ucítil přítomnost Marie z Magdaly a měl zázračnou zkušenost, která změnila jeho život. Domů se vrátil jako jiný člověk. Věděl, že to, co se stalo, bylo nezbytným faktorem v jeho roli, jako toho, kdo přijme následný hudební dar.

V květnu se tedy Frederic nacházel ve Francii. Před více než 40 lety nám Matka Marie řekla, že před svým ztělesněním udělala smlouvu s každým mužem, ženou a dítětem na Zemi. Řekla, že v nepříliš vzdálené budoucnosti bude lidstvo otevřené a vnímavé k přílivu božské lásky od matky Boží, Ducha Svatého a budeme schopni vstoupit do chrámu Neposkrvněného Srdce a pomáhat našemu JÁ v Přítomnosti, aby se mohl rozšířit Trojitý plamen v našem srdci a tak mohlo nabýt své původní velikosti. Řekla, že to výrazně zvýší naši schopnost přijmout a přizpůsobit se frekvenci Boží lásky a energiím říše páté dimenze.

Trojitý plamen v srdci původně obaloval naše fyzické, éterické, mentální a emoční tělo. Jednalo se o dokonalou rovnováhu mezi Modrým plamenem našeho Otce Boha, růžovým plamenem lásky naší Matky Boží a zlatožlutým plamenem moudrosti Syna a Dcery. Bylo to skutečným odrazem Svaté Trojice. Když jsme vypadli z milosti, uzavřeli jsme naše srdce, abychom necítili tolik bolesti. Tento čin zablokoval portál, jehož prostřednictvím šířila Matka Boží lásku do světa a to zapříčinilo, že náš Trojitý plamen byl vyveden z rovnováhy a tak jsme ztratili naše povědomí o Matce Boží.

Náš Trojitý plamen se nakonec zmenšil na to, co se dnes označujeme jako „jiskra božství“. Nyní, když jsme vytvořili Novou planetární příčinu Božské lásky, se všechno změnilo. Tento květen, když jsme všichni v noci spali, naše Já Jsem Přítomnost nás doprovázelo do chrámu milované Matky Marie. 10. června mi Frederic poslal e-mail a řekl, že chce se mnou mluvit o této muzice. Nevěděla jsem nic o cestě Frederica do Francie, ani nic o daru, který Matka Marie dávala lidstvu během května. Mluvili jsme o těchto věcech a on mi řekl, že od té doby, co se vrátil, ho Joao nenechal na pokoji. Řekl, že cítí naléhavou potřebu dát tuto hudbu k dispozici celému světu. Požádal mne, abych se ho zeptala, zda pocit, který má, je správný.

Tu noc jsem se tedy zeptala. Joao řekl, že je vše připraveno a že skutečně tato hudba může být k dispozici pro celý svět. Také jsem měla dát Fredericovi vědět, že v neděli 12. června jsou Letnice, den, kdy baptisté slaví křest Ducha Svatého, Boží Matky a že v tento den by mohl být zesílen příval božské lásky. Joao mi dal i popis pro tuto hudbu, která bude hrána skrze Fredericovy ruce. Frekvence této nebeské hudby komunikuje s božskou inteligencí uvnitř našich buněk a zvyšuje vědomí každé molekuly. Jakmile hudba uklidní a zkontaktuje buňky, ty mají možnost přirozeně léčit sebe sama. Tato posvátná hudba je přizpůsobivá a dokáže spolupracovat s každým způsobem léčení či lékařským ošetřením. Dokonce rezonuje na takové výši, že si dokáže poradit s jakoukoliv formou rakoviny.

„Tato hudba je dar shůry, a proto není třeba ji kupovat či prodávat. Prosím, abyste tyto informace sdíleli se všemi, o kterých si myslíte, že by měli prospěch z tohoto daru. “

Joao Cota Robles

Další den mi Frederic poslal e-mail: “Dnes je ten den.“ Byly Letnice. Frederic říkal, že brzy ráno Dr. Florence Phillips, který byl jediným duchovním, který mu dal možnost pracovat s hudbou bez omezení a podmínek, zemřel na rakovinu poté, co byl dlouho v komatu.

Ihned, co jsem obdržela tento e-mail, zavolal mě Joaoův táta do kuchyně, abych se podívala na nádhernou bílou holubici, která vletěla na zahradu. Bydleli jsme zde přes 45 let, ale bílou holubici jsme u nás ještě nikdy neviděli.

Frederic tedy vše připravil, aby mohl pokračovat. Když nastal ten správný čas, Máří Magdaléna rozšířila své světlo a držela Frederica a Joaoa ve své záři a Joao hrál svoji hudbu skrze Fredericovy ruce.

Joao řekl, že v hudbě je zakódována léčivá frekvence, které lidstvo nebylo schopno až do současnosti. Řekl, že hudba musí být šířena v té nejvyšší kvalitě, neboť by se mohlo stát, že při neopatrném zacházení by se mohl zakódovaný obsah poškodit a hudba by neměla takový účinek.

Kompletní CD “ MUSICAL RAPTURE “ – Hudební Nadšení je dlouhé 62 minut. Můžete si jej stáhnout zde:

nebo na stránce Frederica: www.FredericDelarue.com

Kvůli ochraně této nebeské hudby, byla autorská práva napsána na Frederica Delaruea. Hudba nesmí být kupována, ani prodávána.

Vytvořili jsme taktéž video dlouhé 15 minut, takže můžete vyzkoušet, co s Vámi tato hudba dělá a jak s ní souzníte.

Zcela jistě není náhoda, že se k Vám tato hudba dostala v této době. Nezapomeňte, že žijeme uprostřed toho nejsilnějšího přílivu světla, jaké jsme kdy zažili. V létě stály nebeské řady v očekávání a čekajíce na to, kdy budou moci vstoupit naplno do našeho života.

Lidské vědomí se bude nadále zvyšovat a to taktéž katapultuje Zemi a vše, co je na ní, nahoru po spirále Evoluce. Tohle všechno nás posune obrovským skokem k našemu cíli, tedy vzestoupení do 5. Dimenze vědomí, kde existuje pouze Boží láska a vědomí Jednoty.

Patricia Diane Cota-Robles

 

New Age Study of Humanity’s Purpose a 501 (c) 3 nonprofit educational organization http://eraofpeace.org 

Do češtny přeložili a tento dárek Vám tímto zpřístupnili: Sentinel a -Ag- (http://svetloatlantidy.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem (včetně hudby), pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.