Workshopy metody EFT

Datum akce: 
Úterý 28.4.2020
Úterý 19.5.2020
Úterý 16.6.2020
Čas akce : 
16.30 - 18.30
Místo konání: 
Cejl 58, Brno
Cena: 
350,- Kč

Skupinová práce s tématy metodou EFT - témata rozepsaná viz níže.
Workshop je pracovní forma skupinové terapie, kde ťukají všichni zúčastnění na dané téma a na všechny další aspekty, které vyplynou během této práce.

Neumíte si sami poradit se svými problémy? Můžete přijít mezi nás.
Někteří absolventi seminářů EFT po určitou dobu pracující s touto metodou po čase  jaksi "zleniví" a pak říkají, že jim "to" nefunguje, že "to" nejde atd... Ono to funguje a velice dobře!! Je velice důležité přesně vystihnout a konkrétně popsat daný problém, což bývá ten "problém"...

Komu je tento workshop určen?
Workshop je určen pro ty, kdo umí pracovat s metodou EFT, ale nedovedou si některé uvedené problémy vyřešit sami. Je určen všem, kdo se chce zapojit společně k odstraňování problémů všech jako celku.

V průběhu workshopu nebude účastníkům představována metoda EFT - předpokládá se, že každý už má určitý teoretický základ a je schopen s touto metodou pracovat samostatně.

Jak bude workshop probíhat?
Některý z účastníků řekne svůj problém související s vypsaným tématem a všichni pak společně budeme vyťukávat tento daný problém, .... následuje skupinová práce. Pracuje se tak dlouho, až všichni zúčastnění cítí úlevu :)
Díky společnému řešení problémů více účastníků dochází k rychlejšímu uzdravování a také k tomu, že si lidé odnášejí více podnětů pro svou další práci sami se sebou.

Přihlášením a účastí na tomto workshopu berete na vědomí možnost zvýšení emoční intenzity v průběhu EFT procesu a jste si vědomi své zodpovědnosti za svůj emoční stav.

S sebou:   přezůvky, blok a něco na psaní a touha něco měnit...
Pití zajištěno.

Přihlášení:   terapiepankova@seznam.cz nebo 605 240 742

TÉMATA A TERMÍNY:

1. Malé sebevědomíNejistota, malá odolnost, slabá konstituce, strachy, přehnané obavy. 
Souvisí s hmotným zajištěním, strachy o finance, nalezením svého místa na Zemi, v životě, neukotvením. Nevím, co chci, co můžu od života očekávat, nemůžu nalézt klid, jistotu. Snadno se nechám rozhodit a snadno ovlivnit. 
Pokud není dostatečné zdravé sebevědomí, odráží se postoje do všech oblastí života.

Cíl: ukotvení a uvědomění si své důležitosti, materiální jistota a zajištění, Klid, bezpečí, pocit jistoty.

Termín: 15. 10. 2019


2. Neúcta k soběnedostatek pocitu vlastní hodnoty, chladné city, úzkostlivost, zábrany, nerespektování sama sebe, nepřijmuté své ženské/mužské stránky 
Souvisí s výbušností, agresivitou, 
závislosti na smyslových podnětech a požitcích (jídlo, sladké, drogy, alkohol, sex...)

 

Cíl: rozhodnutí respektovat sama sebe, přijmutí a oceňování své ženské/mužské stránky, miluji se taková jaká jsem, úcta k sobě, zlepšení vztahu k sobě i druhým.


Termín: 3. 12. 2019


3. Neumím se ocenitNedůvěra, pocity nejistoty a viny, chybějící sebevědomí, potřeba stálého potvrzování, sklon k chronické zácpě. Jednání s egem, 
Souvisí s přehnaným perfekcionismem, komplexy, neobvyklými návyky, přepjatostí, hněvem, lítostí. Pocit nepotřebnosti.

 

Cíl: ocenění vlastních potřeb, uvědomění si své potřebnosti, vždycky dělám vše podle nejlepšího vědomí a svědomí. Pocity jsou mé vlastnictví. Mám schopnosti, na které jsem hrdý.


Termín: 21. 1. 2020


4. Neláska k sobě, jinýmnedovolím si lásku ve svém životě, neustálý strach z odmítnutí a hluboký smutek a deprese při odmítnutí.
Závislost na lásce a příchylnosti druhých lidí. Lehká zranitelnost, přecitlivělost.

Souvisí se zesílenou kritičností, vlastnickými nároky, přehnanými požadavky, náladovostí, depresivními náladami, vnitřním chladem, bezcitností.

 

Cíl: Nechávám vstoupit lásku do svého života, začínám se mít rád, miluji svoje tělo.

Posiluji touhu po lásce, jsem milován, milování schopný, jsem "láska". Odpouštím. Přijímám omluvu.


Termín: 10. 3. 2020


5.  Bojím se a nedovedu se vyjádřit
strach mluvit, projevit se.
Souvisí se sebevědomím. Opak arogantní, dominantní charakter, přehnaná sdílnost a klevetění, sklon k stálému diskutování.

Cíl: Naučit se rozvíjet tvořivost. Vyjadřovat pocity. Naučit se požádat a přijmout.

 

Termín: 28. 4. 2020


6. Odpovědnost za sebe samaLidé bez zájmů a koníčků, bez plánů, bez vlastního mínění a iniciativy. Symptomy tohoto jsou stavy vyčerpanosti, soustavná únava, nedostatečná schopnost regenerace, nevýkonnost, zapomětlivost či poruchy vidění. Zmatené myšlenky a city. Fanatici, egocentrici, dogmatičtí přívrženci církví, intelektuálně pyšní a povýšení lidé.

 

Cíl: Myšlenky, přání a představy se spontánně uskutečňují. Pociťovat vnitřní štěstí, pravou spokojenost, dívat se na situace s nadhledem bez ega. Spojení s intuicí, vnitřním vedením, telepatií a mimosmyslovým vnímáním. Vnímat podněty duše a naučit se naplňovat její potřeby.

 

Termín: 19. 5. 2020


7. Vědomí sebe samaNedostatečná životní radost a síla k činům a rozhodnutím. Na tělesné úrovni se projevuje formou častých migrén a silných bolestí hlavy a přehnaný strach ze smrti. 
Souvisí s frustrací, depresemi, s destruktivními myšlenkami a vyjadřováním, nebo útěk do množství aktivit s co největší zodpovědností a dokazováním vlastní zdatnosti.


Cíl: Harmonizace našeho života ve všech oblastech.

Termín: 16. 6. 2020