7. Nat Phos

Natrium Phosphoricum - zelená

Doplňující informace:

Barva: zelená
Přiřazeno ke 4. čakře - srdce
Vidět každý aspekt situace - hledání pravdy.
Zelená je barva harmonie, rovnováhy v dávání a přijímání.. Týká se hranic, které si umíme vymezit, prostor i časový. Svoboda žít dle vlastní pravdy srdce. Smysl pro vytváření harmonie, objektivní pravdy v životě a dobré mezilidské vztahy, citlivost a ohleduplnost ve vztazích.
Ti, kdo mají problémy v této oblasti a barvou, mohou být lapeni v dogmách, ve vztazích se často objevuje nátlak, vynucování a násilí k sobě i k druhým, necitlivost k sobě a okolí, nenávist a závist, žárlivost, případěn vlastnická láska.

Astrologické znamení: Váhy

Vládcem je Venuše
Kardinální vzdušné znamení
"Vyvažuji"
Rovnováha ve vztazích s druhými
Váhy jsou o rovnováze - venkovní svět a já. Úlohou vah je pochopení a srdcem procítěné vyjádření se.

natphos