Pozitivní základna života

 

Doporučuji říkat tyto větičky, když Vám bude úzko, budete v beznaději, budete se cítit nešťastní, zapomenutí, budete opuštění apod. Pak se Vám uleví a do Vašeho života se vrátí radost a Světlo.

Věty jsou velice silné a změnu můžete pocítit brzo.

 

 

 

"Smyslem mého života je přijetí radosti, štěstí, lásky a všeho, co patří k fyzickému životu. To mi umožní také duchovní prožívání radosti.

 

Smyslem mého života je také to, abych se konstruktivně postaral/a o své vlastní potřeby, touhy a jejich splnění.

 

Směr mé cesty je ve vyváženosti fyzického a duchovního života. Peníze potřebuji pro svůj fyzický život a jeho hojnost.

 

Prací na sobě se osvobozuji od všech energií, které omezují mou svobodnou vůli. Moje mysl je vyladěna na fyzické i duchovní potřeby.

 

S láskou přijímám Univerzální blahobyt."