Inspirace

 

Pro vaši inspiraci uvádím a doporučuji alespoň zlomek titulů knih, které mě oslovily a pomohly na mé cestě.

 

Je potřeba si uvědomit, že veškerá dostupná literatura má pro mnoho lidí hlavně informační charakter. Záleží na každém, co je pro něho vhodné a na jakém stupni duchovního vývoje se nachází a také, jak tyto informace chápe a může je použít pro svůj rozvoj.

Hlavním principem většiny knih je dovedení k pochopení hlavní myšlenky, což bývá často velmi jednoduché.

Brány pro duše - Taťjana Tichoplavová, Vitalij Tichoplavov
Jak a kam směřují duše po naší smrti.

... Lidská duše se dostane do té oblasti jemnohmotného světa, jejíž vibrace odpovídají vibracím duše v okamžiku smrti...

Proměny duší - Michael Newton, PhD.
Všichni jsme výsledkem jednak svých minulých hmotných životů na Zemi a jednak spirituálních zkušeností naší duše mezi životy. Duše každého člověka na této planetě si z řady zdrojů uchovává všechny předešlé karmické vlivy vztahů příčin a následků a tyto účinky pak mají dopad na naše současné cítění i chování.

V životě se dostáváme do těžkých situací, kdy nechápeme, co nás pohání směrem, jenž se i nám samým zdá naprosto iracionální. Základní příčiny takovýchto obtížně vysvětlitelných pocitů bývají skryté a leží hluboko pod povrchem našeho vědomí.

Tato kniha pojednává o poznání vlastního hluboce uloženého vědění, jež je obsaženo v podvědomí naší mysli, a o tom, co odkrytí těchto posvátných informací prostřednictvím hypnózy přináší lidem z terapeutického hlediska.

Autor napsal další knihy jako např. Cesty duší, Osudy duší, Vztahy duší, Učení duší, Plán vaší duše, Brány pro duše ...

 

Odpouštím si - Luul Vilma
Autorka
nabízí učení o duchovním rozvoji, které pomůže nejen vyléčit konkrétní onemocnění, ale i obnovit duševní rovnováhu a získat vnitřní klid.

Učení je uvedeno ve třech knihách: "Duševní světlo", "Zůstat anebo jít", "Beze zla v sobě".

Úryvek z knihy "Zůstat anebo jít":

Myšlenka je energie,
Energie má vědomí,
Kdo má vědomí, s tím je možné komunikovat.

Negativní myšlenka je učitelem.
Když žák chápe, čemu ho učitel učí, stává se moudřejším.
Pokud učitel vidí, že žák zmoudřel, jeho práce je u konce a on odchází.

Tak se uvolňuje negativní myšlenka.
A nemoc zmizí. Sama o sobě je pouhým součtem negativních myšlenek.
Umění naslouchat vlastním myšlenkám umožňuje řešit dokonce i ty nejsložitější a nejnebezpečnější situace.


Jak se uzdravit z rakoviny - J. Chamberlain
15 alternativních a doplňkových metod

V knize je popsáno, jak lze různými nekonvenčními, nepoškozujícími a převážně i lacinými metodami zvítězit nad rakovinou. Tyto metody pocházejí od lékařů i léčitelů, bývají medicínským průmyslem přehlíženy či bagatelizovány, a to i přesto, že přinesly výsledky a většinou odpovídají vědeckým poznatkům. Mohou být užitečné také jako doplněk při ortodoxní léčbě a při prevenci rakoviny.

Vydalo nakladatelství Alternativa v roce 2011.

Anastasia - V. Megre

V knize se hovoří o neskutečné ženě z ruské tajgy, která má schopnost uzdravovat duši a tělo člověka.

Podle Anastasie text této knihy má v sobě uložené spojení písmen a kombinace slov, které příznivě působí na člověka. Pocítit tento vliv je možné při čtení, když na sluch nepůsobí zvuky umělých předmětů a mechanizmů. Přirozené zvuky - zpěv ptáků, šumění deště, šelest lisí na stromech - pomáhají příznivému vlivu.

Úryvek z knihy:

"... včely bodají jen v případě, že se k nim člověk sám chová agresivně, ohání se, leká se, je velmi nepřátelsky vnitřně naladěn, a to nejen ve vztahu k včelám, ale jednoduše ke komukoliv. Cítí to, přesněji řečeno, nesnáší vyzařování jakýchkoliv temných citů. Dále mohou bodat do těch částí těla, které jsou spojeny s konkrétním nemocným vnitřním orgánem člověka, a také tam, kde je roztržený ochranný obal nebo jiné poruchy..."

Sezení (Otázky a odpovědi) - M. Vanek

Tato kniha se zabývá komunikací. Popisuje, jak si každý člověk může nalézt svou cestu k "pokecu" s bytostmi, které dosáhly "Osvícení" a opustily náš fyzický svět, ve kterém se pohybujeme. Tyto bytosti sice nevidíme, ale jejich myšlenky vytvářejí čas a udržují celý náš fyzický svět v provozu. 

Myslíte, že je to odvážné tvrzení hraničící s fantazií? Odpověď na tuto otázku si však můžete najít pouze sami a tato kniha se snaží o nalezení systému, jak si na všechno přijít po svém...

Úryvky z knihy:

Otázka:
"Mám problémy se žlučníkem a chtěl jsem se zeptat, kde je příčina a co bych měl dělat, aby se můj zdravotní stav zlepšil."

Odpověď:
"Nemoci, které se realizují přes žlučník, mají často příčiny v nepochopení lidské lásky. Člověk, který citově strádá a chce dávat lásku, ale nedaří se mu nějakým způsobem nalézt harmonii ve vztahu, často realizuje svou lásku lidskou v jídle. Každý člověk má přirozenou potřebu dávat lásku a když mu to z nějakých důvodů nejde, tak se obrací k jistotám, ve kterých ho jeho láska nezklame. Často to bývá jídlo, které je ošetřeno chutí a sobecká láska, kterou člověk do jídla dává, přetěžuje žlučník, který má za úkol chemicky ošetřit příjem potravy. Když se dá veliký důraz na chuť k jídlu, tak může nastat přetěžování a bolesti žlučníku dají jasně najevo, že potrava byla přijata egoistickým způsobem. Toto se může dít i při zdravé výživě, kdy člověk chce přijímat pouze "dokonale" čistou potravu a těší se, že pak bude zdravý........."

Autor napsal další knihy např. Sedm životů, Nová cesta poznání, Tibetské báje o Milarepovi, Marpa - tibetský rebel, Cesta k Absolutnu, Logické proroctví aj.


Ovlivňování reality - V. Zeland

Nový ruský autor představuje velmi účinnou techniku, jež umožňuje tvořit věci, které nám z běžného úhlu pohledu připadají neuskutečnitelné. Zejména však dává moc ovlivňovat osud dle vlastního uvážení.

Pojednává o velmi podivných a neobyčejných věcech, které působí natolik šokujícím dojmem, že se jim až nechce věřit. Připravte se na to, že až dočtete, váš obvyklý pohled na svět se zhroutí. Kniha totiž nastoluje ideje, které ohromují svou vážností.
Ovlivňování reality nebo-li Transurfing je pojmenování pro účinnou techniku, jež umožňuje tvořit věci, které se z běžného úhlu pohledu zdají neuskutečnitelné, a zejména dává moc ovlivňovat osud dle vlastního uvážení. Podstata transurfingu spočívá v modelu variant, jenž představuje zcela nový pohled na uspořádání našeho světa.

Tajemství - R. Byrne
 
Kniha vysvětluje „zákon přitažlivosti“, kterým se řídí všechny děje ve vesmíru. Vysvětluje, jak si k sobě přitáhnout to, co si tak toužebně přejete: zdraví, peníze, úspěch v životě, láskyplné vztahy.

V knize je shromážděna moudrost předchozích generací a naučí vás dosáhnout všeho, co si přejete - v oblasti peněz, zdraví, vztahů i osobního štěstí. Pochopíte skryté síly, které ve vás dřímají, a odhalíte jejich moc. Učení novodobých mistrů, kteří štěstí, zdraví a bohatství dosáhli, vám ukáže, jak lze tajemství spokojeného života aplikovat na každém kroku.

Úryvky z knihy:

Myšlenky fungují jako magnet a mají určitou frekvenci. Při myšlení jsou myšlenky vysílány do vesmíru a magneticky přitahují všechny podobné věci s podobnou frekvencí. Všechno, co vysíláte, se vrací k svému zdroji - k vám.
"Jste jako lidský televizní vysílač, který myšlenkami vysílá frekvenci. Pokud chcete ve svém životě cokoli změnit, změňte frekvenci, a to tak, že změníte své myšlenky."
"Vaše současné myšlenky utvářejí váš budoucí život. O čem nejvíce přemýšlíte nebo na co nejvíc zaměřujete, dojde ve vašem životě naplnění."
"Vaše myšlenky se stávají realitou."


Svět bez hranic - J. Vitale
Tato kniha vypráví o neobyčejném terapeutovi, který vyléčil celé oddělení mentálně postižených recidivistů, aniž by kteréhokoliv z nich viděl.
Kniha popisuje jeho metodu a skutečnou příčinu toho, co se vám přihodí a jak "očistit" negativitu.

Autopatie, cesta k tělesné a duševní harmonii - J. Čehovský
Knížka pojednává o historii, filosofii, o postupech autopatie, o domácí přípravě potencované sliny a obsahuje i rady pro autopatickou samoléčbu. Autopatie je svou spirituální filosofií určena především jako léčitelská metoda a může být použita i jako doplňková či posilující v mnoha životních nebo zdravotních situacích.
V knize je uvedena řada případů chronických poruch, odolávajících před tím vzorné standardní péči, které byly autopatií výrazně zlepšeny nebo odstraněny.

Uzdrav se s autopatií - J. Čehovský

druhá knížka známého homeopata o nové, jednoduché a mimořádně účinné alternativní metodě pocházející z klasické homeopatie, která je vhodná i pro domácí samoléčbu. Obsahuje stručný a přehledný systém - jak na to při odborném poradenství i při samoléčbě.
Je zde popis třiceti případů dlouhodobých "nevyléčitelných" chronických potíží (též ekzémů, senné rýmy, migrén, nespavosti, opakovaných infekcí, psychických potíží, bolestí kloubů, únavového syndromu, astmatu, vysokého krevního tlaku, snížené imunity atd.) výrazně zlepšených nebo zcela odstraněných pod vlivem celostního působení autopatického preparátu - homeopaticky potencované vlastní sliny. Metoda má spirituální filosofii. Kniha obsahuje též podrobnou informaci, jak používat v domácích podmínkách autopatickou lahvičku, nástroj k přípravě autopatického preparátu.