Modlitby a Afirmace

 

 

Při prožívání modlitby si představte
modrý léčivý paprsek lásky.

 

 

 

 

Archanděli Michaeli,

spas mě, prosím, MILOSTÍ BOŽÍ ode všech omezujících vazeb
k živým i neživým bytostem.

Zprosti mě prosím všech slibů, kleteb a přísah, které jsem učinil v tomto životě,
či jiných životech a které mě stále ještě poutají.

Zbav mě prosím všech manipulací, jež vycházejí od živých i neživých bytostí.

Zbav mě prosím všech omezujících vzorců mých rodičů a předků.

Zprosti mě veškeré osobní, rodinné i kolektivní viny a spoluviny, spáchané slovem i činem...

Vykup mě z veškerého otroctví, NEBOŤ JÁ JSEM NYNÍ PŘIPRAVEN SLOUŹIT SVĚTLU.

Zachraň mě prosím z programu zapomnění, obětování se a trestání sebe samotného.

SPOJUJI SE S MILOSTÍ BOŽÍ A PROSÍM O UZDRAVENÍ NA VŠECH ÚROVNÍCH.

Prosím, poskytni mně i druhým tu nejvyšší možnou ochranu.

Spas mne nyní v Kristu.

Amen.

 

Zdroj web stránky MUDr. Eva Lányová (1961 – 2011)

 

Další modlitby Viz rozbalené menu vlevo.