Afirmace

Život má svůj vlastní rytmus a spád a já jsem jeho součástí. Důvěřuji životnímu procesu.

Žiji v neomezené lásce, radosti a světle. V mém životě je všechno v pořádku. Jsem otevřená novým zdrojům hojnosti.

Zasloužím si lásku. Otevírám své srdce lásce.  Nechávám mnou lásku volně plynout.


Mé myšlenky jsou tvůrčí. Není člověka, místa ani věci, které by nade mnou měli moc, protože já jsem tím jediným, kdo ovládá mou mysl. Sama si vytvářím svou realitu a každého v ní.


Mám svobodu vytvářet krásné myšlenky, které tvoří mou realitu. Odpoutávám se od starých omezení a dávám si svobodu. Svoboda je mým Božským právem.

Osvobozuji se od starých bolestí. Osvobozuji se od myšlenek na minulost, jsem volná a jdu vstříc novým zážitkům a životním zkušenostem.

Přijímám ochotu růst a měnit se, přijímám tedy svou schopnost odpouštět. Odpuštění mi přináší svobodu na všech úrovních. Odpuštění je dar, který věnuji sobě sama. Odpouštím všem a všemu a skrze odpuštění se stávám svobodnou a volnou bytostí.

Odpouštím sama sobě a tím se loučím navždy se všemi svými pocity nedokonalosti a pocity viny. Svobodně se rozhoduji milovat sebe sama. Vidím sebe sama s láskou a soucítěním.

Pronikám vrstvami názorů a přesvědčení druhých lidí a nacházím v sobě nádhernou bytost plnou moudrosti a krásy. Miluji se, bez výhrad  a bez podmínek. Miluji se taková, jaká jsem.

Překračuji obavy a omezení ostatních. Moje zkušenosti vznikají v mé mysli. Má schopnost vytvářet dobro je neomezená. Dobro ke mně přichází z očekávaných i neočekávaných zdrojů.

Oceán života přetéká hojností a já cítím, že i všechny  Mé potřeby a touhy jsou naplňovány. Mé dobro přichází ze všech směrů, a já jej s otevřenou náručí přijímám.

Vím, že mohu být tak úspěšná, jak budu chtít. Vše, čeho se dotknu, je úspěch. Jsem mezi vítězi! Všude na mě čekají skvělé příležitosti. Přitahuji k sobě blahobyt a úspěch na všech úrovních.

Zbavuji se všech potřeb a nutkání kritizovat a soudit. Vysílám do světa jen to, co chci sama dostávat. Dávám všem v mém životě volnost a svobodu prožívat vše, co je pro ně důležité. Má láska a přijetí druhých se mi v každém okamžiku znásobeny vrací zpět.

Vše se děje v můj prospěch a pro mé nejvyšší dobro. Je o mě po všech stránkách postaráno. Dostává se mi požehnání na všech úrovních.

Zasloužím si to nejlepší. Všude, kam pohlédnu, nacházím příležitosti pro život v hojnosti. Jsem požehnaná a dobře se mi daří.

Každý okamžik dne je vzácným darem. Řídím se svým vyšším instinktem a naslouchám svému srdci. Vše, co dělám, mě hluboce naplňuje. Žiji v souladu a harmonii s Vesmírem a jeho zákony.

Raduji se z toho, co mám. Otevírám životu nové dveře. Vím, že na mě čekají nové zkušenosti a já je s otevřenou náručí vítám. Věřím v krásu života.

Přijímám změny ve svém životě a právě teď jsem na cestě změny k lepšímu. Jsem ochotna měnit se a růst. To, co ke mně přichází, je vždy jen dobré. Vyzařuji zdraví, štěstí, prosperitu a klid mysli.

Je to jen myšlenka a myšlenka se dá změnit... Zbavuji se všech omezení starými myšlenkami. Neustále přijímám nové vhledy a nové způsoby pohledu na svůj svět. Pečlivě volím své myšlenky, neboť ONY tvoří mou realitu.

Raduji se ze všeho, co dělám. Jsem dost dobrá právě taková, jaká jsem. Miluji a ctím sama sebe. Svobodně a otevřeně vyjadřuji své myšlenky a pocity.

Má ochota odpouštět nastartovala proces uzdravování. Zasloužím si uzdravení. Nechávám se prostoupit láskou z vlastního srdce, která očišťuje a léčí každou buňku mého těla.

Každou zkušenost proměňuji v příležitost. Každý problém má své řešení. Všechny zkušenosti jsou příležitostmi k růstu a změně. Není se čeho bát. Odvážně vítám všechny životní výzvy.

Minulost skončila a nemá již nade mnou žádnou moc. Bod mé síly a stability je v přítomném okamžiku. Žiji tady a teď a svůj život si řídím já sama. Beru si zpět všechnu svou sílu. Jsem v bezpečí, jsem volná a svobodná.

Vdechuji plnost a bohatství života. S radostí pozoruji, jak mě život obdarovává hojností a bohatstvím a já je v lehkostí a vděčností přijímám.

Každá má myšlenka tvoří moji budoucnost. Vesmír plně podporuje každou myšlenku, kterou si zvolím a které chci věřit. Volím si rovnováhu, harmonii a mír a plně je vyjadřuji na všech úrovních svého bytí.

Mám plné právo na svobodný a naplněný život. Jsem zrozena pro život v hojnosti, radosti a svobodě. Dávám životu přesně to, co chci, aby on dával mně. Jsem ráda na světě. Miluji život ve všech jeho projevech.

Zbavuji se všech pocitů viny. Přijímám hlubokou pravdu o tom, že vina neexistuje. Všichni děláme v daném okamžiku to nejlepší, co můžeme, a to na základě informací, možností a zkušeností, kterých jsme do doby tohoto okamžiku nabyli.

Jsem vedena Božskou inteligencí. Přijímám Boží vedení bez výhrad a bez podmínek. Vyšší síla neustále vede všechny mé kroky na cestě k cíli.

Jsem hodna lásky. Lásku si nemusím zasloužit. Jsem hodna lásky už jen proto, že jsem. Mé okolí je zrcadlem lásky, kterou cítím sama k sobě.

Uvádím do rovnováhy  mužskou a ženskou  část mého já. Jsem v dokonalé rovnováze  a harmonii. Jsem v pohodě a všechno je tak, jak má být.

Je mi vždy zjeveno vše, co v daném okamžiku potřebuji vědět. Život je jednoduchý. Je snadné žít. Důvěřuji sama sobě a důvěřuji životu. Všechno je v pořádku. Má intuice je vždy na mé straně a neomylně vede všechny mé kroky.

Přijímám sama sebe a ve svém srdci vytvářím klid a mír. Odkládám všechny strachy a pochybnosti. Osvobozuji se ode všech destruktivních obav a pochyb. Jsem milována a jsem v bezpečí. Můj život je den ode dne lepší.

Můj život funguje skvěle. Jsem neustále ochotná opouštět staré negativní představy, myšlenky a emoce. Stále se naplňuji novými pozitivními myšlenkami - myšlenkami na zdraví, blahobyt a život v radosti.

Vyjadřuji svou tvořivost. Mé jedinečné tvořivé schopnosti a vlohy vyvěrají do vnějšího světa a jejich vyjadřování mi přináší hluboké  uspokojení. Svět stojí o mou tvořivost.

Svobodně a láskyplně plynu s řekou života. Vzdávám se všech očekávání. Vím, že v každičkém okamžiku bytí mě čeká to nejvyšší dobro.

Jsem v jednotě se silou a moudrostí Vesmíru, jsem v jednotě sama se sebou. Zvládnu jakoukoliv situaci. Uplatňuji svou sílu a moc a je pro mě snadné postavit se sama za sebe. Má bytost není ničím omezena.