APANA

Zasvěcení při osobním setkání nebo lze i přes skype.

Je to duchovní energie, která napomáhá člověku v jeho duchovním růstu. Rozvíjí jeho chápání esoteriky, léčitelské schopnosti a pomáhá čistit srdeční čakru. Energie náleží k energetickému systému EDEGA.

Apana je čistě duchovní energie určená výhradně k práci na sobě samém.
 

Předání klíče je proces, kdy je vám předán přístup k této energii a veškeré informace potřebné k práci s ní na jemnohmotné úrovni. Při předání klíče můžete cítit zatuhlost krční páteře, tíhu v podbřišku a horkost chodidel. Můžete se cítit unavení až ospalí a nesoustředění. Po předání klíče následuje tzv. proces usazování, kdy si energie potřebuje najít své místo v systému. Tento proces může trvat až 4 týdny. 

Vědomá práce s energií:

S energií můžete pracovat ihned po zasvěcení, ale vhodnější je alespoň dva dny počkat. Pro upřesnění vytestuji kyvadlem.
Pokud budete chtít s energií Apana pracovat, sedněte si, uvolněte se a zavřete oči. Následně poproste energii Apanu o práci tam, kde je potřeba. S energií Apana můžete také meditovat dle vašeho uvážení.

Závěr:

Jste na cestě duchovního růstu a nekráčíte po ní sami. Pokud vám cokoliv nebude jasné, či budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se na svého mistra, který vám předal klíč.

Cena: zdarma zasvěcení do 1. + 2. + 3. řádu
platíte pouze můj za můj čas věnovaný na přípravu, osobní konzultaci, čistění a práci: 700,- Kč/1 hod. 

Energie Apana klíč 1. řádu:

-urychluje odstranění odhalených bloků
-otevírá duchovní čakru
-pomáhá při změnách primárních čakerních systémů
-vytváří základ a zesiluje vazby na původní čakerní systém
-sceluje auru
-pomáhá otevřít duchovní uvědomění
-pomáhá chápat esoteriku ve smyslu mnoha cest
-zpřetrhává všechna pouta k duchovní závislosti
-pomáhá v napojení na nevědomí země
-rozšiřuje mentální kanál pro komunikaci – channeling

Energie Apana klíč 2. řádu:

-urychluje odstranění odhalených bloků
-otevírá duchovní čakru
-pomáhá při změnách primárních čakerních systémů
-vytváří základ a zesiluje vazby na původní čakerní systém
-sceluje auru
-pomáhá otevřít duchovní uvědomění
-pomáhá chápat esoteriku ve smyslu mnoha cest
-zpřetrhává všechna pouta k duchovní závislosti
-pomáhá v napojení na nevědomí země
-rozšiřuje mentální kanál pro komunikaci - channeling
-čistí bloky bránící v samoléčení
-rozšiřuje schopnost přijímat informace skrze emoce
-rozšiřuje schopnost vidění v obrazech
-otvírá schopnost léčit druhé
-čistí bloky bránící v práci s druhými lidmi
-pomáhá vidět polaritu
-rozšiřuje schopnost přijímat informace pomocí dlaní
-urychluje postup v učení se léčitelství
-rozšiřuje schopnosti léčitelství a schopnost léčitelství předávat dále
-pomáhá rozeznat nemoc na emoční rovině
-čistí bloky bránící channelingu
-čistí bloky bránící bytí médiem

Energie Apana klíč 3. řádu:

-urychluje odstranění odhalených bloků
-otevírá duchovní čakru
-pomáhá při změnách primárních čakerních systémů
-vytváří základ a zesiluje vazby na původní čakerní systém
-sceluje auru
-pomáhá otevřít duchovní uvědomění
-pomáhá chápat esoteriku ve smyslu mnoha cest
-zpřetrhává všechna pouta k duchovní závislosti
-pomáhá v napojení na nevědomí země
-rozšiřuje mentální kanál pro komunikaci – channeling
-čistí bloky bránící v samoléčení
-rozšiřuje schopnost přijímat informace skrze emoce
-rozšiřuje schopnost vidění v obrazech
-otvírá schopnost léčit druhé
-čistí bloky bránící v práci s druhými lidmi
-pomáhá vidět polaritu
-rozšiřuje schopnost přijímat informace pomocí dlaní
-urychluje postup v učení se léčitelství
-rozšiřuje schopnosti léčitelství a schopnost léčitelství předávat dále
-pomáhá rozeznat nemoc na emoční rovině
-čistí bloky bránící channelingu
-čistí bloky bránící bytí médiem
-ukotvení tříčakerního systému
-stabilizuje tříčakerní systém
-navyšuje vibrace (ve třech fázích)
-pomáhá v chápání základních duchovních principů v souvislostech
-propojuje fyzickou, mentální a duchovní rovinu
-pomáhá rozrotovat energii v místě budoucího obalu
-pomáhá slyšet vše, co k člověku jde - v mentálním smyslu
-dává schopnost média
-rozšiřuje schopnost duchovní komunikace
-pomáhá rozeznávat nemoc na duchovní úrovni

Energie Apana - mistrovský - klíč 4. řádu:
do mistrovského stupně se předává klíč od 21 let

Čtvrtý klíč má dva stupně:
    Mistr osobní
    Mistr učitel

Cena za zasvěcení do Mistr osobní, Mistr učitel: 1.500,- Kč