Čakrové podvečery s archanděly

Datum akce: 
Čtvrtek 10.6.2021
Čas akce : 
16.30 - 19.00
Místo konání: 
Cejl 58, Brno
Cena: 
350,- Kč
300,- Kč starobní důchodci

Nekoná se.

Spojitost archandělů a čakerního systému je zřejmá.
Na těchto setkáních budeme pracovat vždy s jednou čakrou ve spojitosti s příslušným archandělem a začnete své čakry dávat do rovnováhy a harmonie. 
Každá základní čakra má svého archanděla, kteří jsou přiřazeni k jednotlivým těmto čakrám.

Čakry jsou jsou energetická centra (vykreslují se jako kruhový vír) spojené s hlavním energetickým kanálem, který máme v páteři. Počet základních čaker je sedm, každá má jinou barvu, kterou mohou vidět citlivější lidé. Barvy jsou jako v barevném spektru duhy (červená, oranžová, žlutá, zelená, světle modrá, tmavě modrá, fialová).

Čakry zobrazují stav našeho zdraví, poukazují na různé nerovnováhy v našem organizmu obvykle spojené se strachem, vinou, hněvem a zklamáním. Tato nerovnováha se pak zobrazuje na úrovni našeho fyzického zdraví. Může se projevit jako bolest, nemoc, nefungující vztahy či nehody. Každá čakra má jinou barvu, kterou mohou citlivější lidé vidět. Barvy jsou jako v barevném spektru duhy (červená, oranžová, žlutá, růžová/zelená, světle modrá, tmavě modrá, fialová, magenta).

Archandělé jsou považovány za nejdůležitější posly Boha. Pracovat s nimi můžete kdykoli a kdekoli. Každý archanděl má svou vyhraněnou oblast a můžete od něj získat velmi specifické a silné energie podle oblasti, ktrré se chcete věnovat.

Naladění do energie archandělů nabízí možnost intenzivního spojení s jejich odpovídajícími paprsky. 

K čemu tato práce může být dobrá a přínosná? 

  • k zaměření pozornosti vnímat to, co není pouhým fyzickým okem vidět
  • ke zvýšení citlivosti a vnímavosti k energetickému toku v nás a kolem nás
  • k prohloubení a zvědomění dechu a lepšímu fungování našeho těla a mysli 
  • k otevření se duchovnímu životu a zrání v něm
  • naučíte se napojovat na uzdravující světlo archandělů
  • pro celkovou harmonizaci

Harmonogram večerů:


1. čakra a červený paprsek arch. Uriela - základní životní potřeby, zázemí, pocit svého místa na Zemi, život a smrt
8. 10. 2020

2. čakra a oranžový paprsek arch. Gabriela - vztahy mezi lidmi, tvořivost, peníze, sexualita, radost ze života
12. 11. 2020

3. čakra a žlutý paprsek arch. Jofiela -  přijímání sebe sama, sebeúcta, síla osobnosti, ego, sebeláska
10. 12. 2020

4. čakra a růžový paprsek arch. Chamuela  láska, naděje, soucit, odpuštění
21. 1. 2021

5. čakra a modrý paprsek arch. Michaela - komunikace vůle, schopnost volby, sebevyjádření
18. 2. 2021

6. čakra a indigový paprsek arch. Raziela - intuice a spirituální vlohy, duchovní odpovědnost, síla mysli, víra
18. 3. 2021

7. čakra a fialový paprsek arch. Zadkiela - duchovnost, moudrost, spojení s Kosmem
15. 4. 2021

8. čakra a bílý paprsek arch. Metatrona - je posledním centrem, které v sobě drží cokoliv lidského.
13. 5. 2021

9. poslední setkání - zelený paprsek arch. Rafaela - pomáhá v uzdravení na fyzické i mentální rovině
10. 6. 2021

Je vhodné absolvovat všechny večery, není to však podmínkou.

S sebou:
Přezůvky, pastelky (doporučuji měkké, silné), papíry, tvrdá podložka, něco na psaní, blok.

Můžete si s sebou přinést i nějaký předmět (kamínek, obrázek, kapesníček...), který určitou čakru a archandělský paprsek symbolizuje - není to však podmínka, obléknout si na sebe něco v této barvě.

 

Pití zajištěno. 

Každý účastník obdrží dáreček.

Přihlášení: terapiepankova@seznam.cz nebo tel. 605 240 742