Plamen Centrálního Slunce

 

 

 

Zasvěcuji na dálku

 

 

 

V Centrálním Slunci se rodí Duše, která je individualizovaným božím plamenem. Světlo duše velmi jasně září, když je živeno Centrálním Sluncem. Čím blíže je duše ke Slunci, tím je pro ni snazší žít v souladu s Božími zákony.

Naše sluneční soustava leží na okraji galaxie. A tak její prozařování Světlem není takové, jako kdyby ležela blízko Centrálního Slunce.

Každá galaxie je takovým malým vesmírem, neboť má své Centrální Slunce, z něhož získává energii - ale všechny tyto malé hmotné vesmíry (tedy celá soustava galaktických a vesmírných Sluncí) se dále pak ještě otáčí a rotují kolem vesmírného gigantu - Velkého Centrálního Slunce - které je povahy „duchovní“. 

Velké Centrální Slunce převzalo nyní řízení „vzestupu“ všech žijících druhů na Zemi. Až do této doby neexistoval žádný faktor, který by dohlížel na lidský vzestup. Země tedy nyní opět vstoupila do dosahu Velkého Centrálního Slunce. Přišel čas posunout se vpřed a přitom se můžeme otevřít přímé komunikaci s Velkým Centrálním Sluncem, která dříve nebyla možná.

Zde je důležité vědět, že existují přirozené paprsky, které jsou vysílány BOŽSTVÍM nebo VELKÝM CENTRÁLNÍM SLUNCEM. Pronikají neustále každou atmosférou nebo éterickým pásem okolo Země.
Mistr Himalaja, bytost z velkého Centrálního Slunce (on je tím, podle kterého byly nazvány hory Himalaje) trvale vysílá v nekonečné hojnosti tuto ZÁŘÍCÍ ENERGII. Aby k nám tato energie mohla přicházet, je třeba směrovat naše vědomí a pozornost na něj.
Mistr Himalaja říká: „Existuje pouze jedna cesta, jak může MOUDRÝ přinést někomu jinému trvalou pomoc: Musí svého bratra nebo sestru uvést vědomě do vědění o jednoduchých zákonech, s jejichž pomocí mohou získat to žezlo, to vítězství, tu plnou vládu nad svým vnějším Já. Při všech pocitech smyslů je ideálem – pohybovat se ve středních liniích, udržovat rovnováhu, trvale používat tu klidnou nadvládu toho „JÁ JSEM“.

Dále existují paprsky stvořené, vyrobené a vyslané zástupem NANEBEVZETÝCH, těmi, kteří pozvedli svá těla (stali se nesmrtelnými). Toto jsou ty nejmocnější ze všech paprsků, protože jsou vědomě používány. Pokud budete obracet stále svou pozornost ke SVĚTLU, bude se vám zjevovat stále víc a více zákon o použití těchto sil, cesta ke svobodě.

Afirmace: JÁ JSEM Sluncem Všeho života (opakovat s procítěním a zapojením emocionálního těla, rozsvěcuje vnitřní plamen). Je dobré nad touto afirmací meditovat, aby člověk pochopil, co znamená.

Zasvěcením do tohoto systému vám umožní napojení na Velké Slunce za Sluncem. Plamen ve vašem nitru začne velmi výrazně zářit a vy se tím budete přibližovat ke své celistvosti - k Mistrovství.
Je to nádherná energie a zasvěcení do této energie bude pro vás pravděpodobně velkým zážitkem. Až začnete tuto energii používat, začne se ve vaší duši rozsvěcovat slunce.

Plamen Centrálního Slunce je energie určená pro mistry. Jde o jednoduchý systém bez symbolů, jen s použitím mantry.

Počet zasvěcení: 1

Předpoklad: mistrovský stupeň v jakékoliv linii energií

Cena: 1.500,- Kč - zasvěcení na dálku, e-mailem manuál a certifikát

Sdělení od jinud