Shamballa 12D

Shamballa 12D je multidimenzionální systém, urychluje duchovní vývoj kvantovým skokem a výrazně navyšuje vibrace.

Je další dimenzí předchozích Shamballa 1024, 2002 a 3110. V ní obdržíte 12 zasvěcení pro 12 dimenzionálních úrovní Shambally (12 zasvěcení do 12 energií). Povznáší duši a propojuje ji s 12-ti rozměry Kosmu. Neznamená to, že se člověk stává někým nadřazeným, výjimečným, oduševnělým apod., jak se mnoho lidí po tomto zasvěcení o sobě domnívá a chová.
Nenechte se odradit od této nádherné energie, ale dobře si rozvažte, zda jste již připraveni.

Shamballa 12D přináší změnu vnímání času a prostoru v rámci Světa, v němž žijeme, zření pravé reality.

Veškeré stvoření je kristalinového původu. Energetická mřížka v nitru Matky země je kristalinového původu. Shamballa, město harmonie, dokonalosti, lásky a vyrovnanosti je kristalinového původu. Tedy i naše těla, která používáme k životu, jsou kristalinového původu. Abychom mohli dosáhnout zářícího stavu, je třeba integrovat více Světla, nasát tuto lásku, přijmout ji do našich kristalinových struktur fyzického těla, duchovních těl, do dokonalého těla Adama Kadmona, do každého vlákna své fyzické struktury. Jsou nám naprogramovány krystaly, aby přinášely Světlo a bezpodmínečnou lásku, harmonii a dokonalé spojení se VŠÍM CO JE.

Zasvěcení a uvolňování blokád provádějí Saint Germain, Woton, Djwal Khul, Matka Marie, Kwan Jin, kolektivní vědomí Lordů a Ladies ze Shambally, andělé a archandělé a vesmírní bratři a sestry.

Jejich práce s dvanácti dimenzemi nám umožňuje stupeň po stupni dojít nahoru do 12D a k nárůstu této energie. Je nám přenášeno 12 zasvěcení, o každé je třeba v meditaci požádat. Obdržíš tedy 12 zasvěcení do 12 energií a také schopnost tyto energie přenášet na další osoby.

Mistr Saint Germain Tě žádá, abys přenesl tuto energii pouze na osoby, které přijaly zasvěcení nejméně do I. a II. stupně Shambally (+ USUI).

Počet zasvěcení:   5 (individuálně testuji, většinou vychází více než 5), je nutné absolvovat všech 12 stupňů.

Předpoklady:        Shamballa 1024

Cena:                    4.000,- Kč dálkově (platí se předem)
                              5.000,- Kč kontaktně

Pro bližší informace o zasvěcení mne kontaktujte na terapiepankova@seznam.cz

 

Uvádím výtah ze skript z komentáře Haridase Melchizedka, autora tohoto systému.

Shamballa 12D je předávána individuálně i skupinově, na dálku i kontaktně. Pokud je předávána kontaktně, je to ve formě jednodenního semináře, který je současně věnován úvodu a výkladu učení o JÁ JSEM.

Vše, co bude předáno vám, bylo dáno také mně. Skýtám vám možnost se na tom podílet. Z nejhlubšího srdce se s vámi o tyto věci dělím, dělím se o VŠECHNO. Všechny tyto energie, ke kterým jsem měl přístup, každý aspekt těchto energií, vám předávám. Zasvěcuji vás do nich a žehnám vám těmito energiemi. Bytosti, které se mnou spolupracují, má Boží Přítomnost JÁ JSEM, Melchizedek, Ježíš, andělé a archandělé, Saint Germain, Matka Marie, kolektivní vědomí Shambally, kterého jste i vy součástí, multi-galaktická rodina Světla. A také vy máte k těmto věcem přístup. Jste vším tím, čím jsem i já. Jste také tím, co představuje Ježíš a Saint Germain nebo jakákoliv jiná bytost z té duchovní říše, jste také tím, co představují andělé a ještě více - protože máte svobodnou vůli a oni ne. Nikdy toto všechno nezapomeňte a vždy si to připomínejte.

Cokoliv vyslovíte, to se děje. Pokud si budete říkat: „Já jsem zcela zničen/a“ nebo „mám toho dost“, potom to tak bude a to tak rychle, že to ani nezpozorujete. A když si budete říkat: „Já jsem zcela šťasten/šťastna, hojnost je ve mně a okolo mne“, tak to tak bude. Když si budete říkat: „Já jsem zcela bez peněz“, stane se to. Stále dávejte pozor, jaká slova vyslovujete, avšak dávejte si ještě více pozor, až budete bytostmi dvanácté dimenze.

Poznání a zkušenosti získáme tak, že „prožijeme“ naše pocity, naše emoce. Jako bytosti s fyzickým tělem se vyjadřujeme naším emocionálním tělem. Nikde nám nebylo řečeno, že zpracování našich pocitů a emocí našeho emocionálního těla nemá význam, protože naše emocionální tělo je pro nás velkým darem. Můžeme s naším emocionálním tělem zažít velmi mnoho radosti a používat jej k našemu užitku. Avšak od této chvíle nesmíme již déle žít svým emocionálním tělem a musíme učinit bezpodmínečnou lásku stoprocentní součástí našeho života. Pokud se sám slyšíš říkat: „Člověče, jsem celý zmatený/á.“ potom se uvnitřni a vyslov: „Stop. Škrtnout tento výraz!“ A uvidíte, že začnete dávat pozor na afirmace, které v životě vyslovujete, protože jako tvůrci neustále afirmace produkujete. Tímto vysloveným slovem, touto afirmací si tvoříme všechny věci v našem životě a když se manifestují, ano, potom si je vlastně ani tak nepřejeme.

A zdá se, že to je ona cesta, která rozbila lidské vědomí. Trvale ohlašují lidé úmysl: "JÁ JSEM…to či ono“. Když vyslovíme: „Já jsem to, co jsem“, potom tento výrok vytvoří spojení k naší Boží Přítomnosti JÁ JSEM a je to jedna z nejmocnějších manter, která existuje. A když si trvale říkáš: „Já jsem láska“, láska k tobě proudí. Když vyslovíš: „Jsem rozčilen/a“ nebo „Já mám vztek“, také to k tobě přijde. JÁ JSEM je silnou a mocnou afirmací a stále znovu ji lidé ve svém životě používají. A to je přesně to, co oživuje nejistotu, strachy v životě - je to oddělení. Nedostatek porozumění, jaké místo ve tvém životě zaujímá Bůh; nedostatek poznání, že tady a teď tvoření představuje dokonalost.

A protože všichni žijeme ve fyzickém těle a neseme v sobě pocity a emoce, není někdy vůbec tak jednoduché žít a zacházet s touto láskou, teď a tady. Stávají se věci, které velmi tvrdě narážejí na vaše emocionální těla a už opět padáme do svého původního naprogramování. A to je ten nástroj! A vzpomeneš si na pohled své matky, kterým na tebe pohlédla, kdykoliv si něco udělal/a. Nebo jsi věděl/a, že teď nějaká přijde, když se na tebe otec „takto“ podíval. Nebo ať již cokoliv jiného. A potom, náhle jsi v situaci, kdy se na tebe někdo dívá tak, jak to činili tvá matka nebo tvůj otec. Je to tebou zpracováno. Může to být tobě blízká osoba, tvůj partner, který neměl nic takového v úmyslu, skutečně. Něco takového nazýváme „podmíněnou reakcí“. Vyvalí se a k tomu stačí jen jeden pohled, vůně, barva nebo slovo, momentální stresová situace, najednou je všeho dost a (bum!). To všechno vychází ze tvého emocionálního těla. Také si myslíte: „No, co se to teď děje?“ „Ve mně dochází k nějakému procesu! Proč zpracovávám nyní všechny tyto krámy? Nevím, co se stalo! Nechápu, co tento proces spustilo, co jej uvedlo do chodu.“

Možná půjdeš nyní k té osobě, o které si myslíš, že spustila tento proces, ale vše to nemá s tou osobou nic společného. Jen když všechny tyto situace, tyto události přeměníte na LÁSKU, potom se to povede. JÁ JSEM harmonie a JÁ JSEM vyrovnanost, JÁ JSEM láska, všechno je dokonalost tady a teď.

S touto láskou, kterou v sobě neseme, bychom mohli ovlivnit neskutečně mnoho změn, s tímto neskutečným množstvím lásky, ke které máme přístup!

A tak bychom vás chtěli poprosit, zatímco se také permanentně měníte, abyste začali s tím, že budete sami sebe milovat, otevřete svá srdce pro SEBE SAMA, nebudete se soudit či hodnotit, až začnete procházet procesy, které vyžadují změnu smyslů, změnu vědomí. Přijměte to! Vaše Boží Přítomnost JÁ JSEM vás přivedla na tyto stránky, nějak, nějakým způsobem a tato skutečnost, že jste sem přišli a podílíte se na nějaké zkušenosti, která změní váš život, neznamená nic jiného, než že jste již ZMĚNILI SVŮJ ŽIVOT.

To ovšem neznamená, že vše z vašeho života zmizí, že se všechno zcela změní z dneška na zítřek. Znamená to, že jste rozšířili své vědomí, svou pozorovací schopnost. S tím přicházejí změny úhlu pohledu ve vztahu k tomu, jak reagujete na věci třídimenzionální reality. To tak také musí být. Tím není řečeno, že musíte opustit svou rodinu, svůj domov, svou práci, ne, to určitě ne. Znamená to, že změníte způsob nazírání, jak reagujete na všechny ty věci a stále více a více budete tuto LÁSKU integrovat do svých srdcí. A zatímco to pro sebe uskutečňujete, manifestují se jako vedlejší produkty vaší LÁSKY změny na Zemi a v multi-dimenzionálních skutečnostech.

Haridas Melchizedek, září 2000