WWE

 

Volně stažitelná energie

 

 

 

 

Upozornění:

Energie Worldwide nenahrazuje plnohodnotnou lékařskou péči, je pouze jejím doplňkem. Zříkáme se jakékoliv odpovědnosti za vaše rozhodnutí a z nich plynoucích následků. Při práci s energií Worldwide dochází k čištění, které se může projevit fyzicky (příznaky nachlazení, chřipky či angíny, průjem, bolesti zad a další) i psychicky (citová rozkolísanost, pláč, zvýšená agresivita a další). Toto čištění trvá maximálně tři dny. Pokud podobné problémy přetrvávají déle, není to projevem onoho čištění. 

Pokud si energii Worldwide nemůžete sami stáhnout, je to způsobeno nekvalitní přípravou - vyčištěním nebo na to ještě nejste připraveni. Energie Worldwide je volně přístupná pouze osobám starších 15ti let. Seslání energie Worldwide je reakcí Univerza na aktuální dění tady na Zemi. Je určena nejen pro osobní potřeby člověka jako jednotlivce, ale i pro potřeby lidí jako celku a i pro potřeby celé planety Země. Je zaměřená na každodenní realitu člověka (převážně zdraví a vztahy a to v rozsahu celého života včetně prenatálního období, do minulých životů nezasahuje) a na vývoj jeho duše (čištění překážek, zábran a bloků ve všech úrovních). Tím napomáhá k nastolení celkové harmonie člověka - ke štěstí. Jedná se o univerzální energii, podobně, jako je Reiki. Vyhovuje však nynějšímu tempu, nynější době. 

Energie Worldwide má 3 stupně: 

1. Uživatel - uživatel může s energií působit na vše, co je uvedeno níže, ale pouze u sebe samého 

2. Terapeut - terapeut může tuto energii využívat pro sebe i pro druhé a to v rozsahu uvedeném pro stupeň Uživatel a v rozsahu druhého stupně 

3. Mistr osobní - může tuto energii využívat v plném rozsahu stupně Terapeut a rozsahu třetího stupně pro sebe i pro druhé.

 

3. Mistr učitel - může do této energie zasvěcovat zájemce, pokud má povoleno v plném rozsahu (všechny 3 stupně), kteří si tuto energii nemohou stáhnout sami.

 

Pozn.: Od roku 2010 se spousta věcí změnila a také příprava pro příjem energií je jiná. Je nutná a velice důležitá a naléhavá větší připravenost klienta než v minulosti.

 

Zasvěcení do 1. az 3. stupně se předává zdarma, je zpoplatněn můj čas věnovaný klientovi, předčištění, náklady na tisk manuálu apod.


Při osobním (skype) zasvěcení:  

platíte můj čas věnovaný za osobní konzultaci, čistění a práci

700,- Kč/1 hod.


 Zasvěcení do stupně Mistr/učitel je cena 3.000,- Kč (čistění, zasvěcení s výukou zasvěcovací techniky).


1. obsah stupně uživatel:

 

pomáhá řešit běžné nemoci (chřipka, angína, bolesti hlavy, při svalová únava-namožení apod.)
pomáhá při rekonvalescenci po nemoci
pomáhá při douzdravení různých zranění (pohmožděniny, řezné rány a zlomeniny)
pomáhá při řešení těžších onemocnění
posiluje imunitní systém
pomáhá zvládat lehké emoční bloky
pomáhá při řešení těžších emočních bloků (nechuť cokoliv dělat, labilita apod.)
řeší lehčí mentální bloky
napomáhá s lepším hospodařením s energií (např. při problémech se štítnou žlázou a slinivkou břišní)
obnovuje chuť do života (např. po ztrátě někoho či něčeho, na kom, čem nám velmi záleželo)
pomáhá nám, abychom nelpěli na věcech a na minulosti (pozitivní i negativní)
pomáhá nám, abychom nelpěli na svých „pravdách“ a „pravdách“ společnosti
pomáhá nám, abychom nebyli závislí na jiném člověku
pomáhá čistit křivdy
pomáhá při duchovní práci (meditace, vize, sny, karty, kyvadélko, automatická kresba apod.)
pomáhá vyjasňovat místo v životě - duchovní cesta

 

PŘÍPRAVA NA PŘÍJEM ENERGIE WORLDWIDE

U většiny lidí je potřeba před samotným zasvěcením provést předčištění z důvodu kvalitnějšího příjmu samotné energie. Stačí požádat Univerzální vesmírnou energii o předčištění před zasvěcením. 

V případě, že vás zasvěcuje mistr, je vhodné, aby toto předčištění udělal on sám.

 

Příjem energie Worldwide - ZASVĚCENÍ

Zasvěcení může proběhnout dvěma způsoby: 
- Sami si požádáte "nahoru"
- Necháte se zasvětit mistrem

 

2. obsah stupně terapeut

krotí emoční výbuchy (hysterie, zloba apod.)
pomáhá rozeznávat pravou motivaci emocí
vztahy-pomáhá uzdravovat jakékoliv vztahy z obou stran až do 70% - vztahy k sobě samému, vztahy v rodině (rodiče-děti)
zmírňuje dopady dyslexie, disgrafie, poruch chování a další
city a emoce-uvolňuje překážky, zábrany a bloky
pročišťuje bloky
stabilizuje a uvádí do pohybu zakonzervované bloky
pomáhá řešit duchovní příčiny emocí
čistí energetické kanály
pomáhá zvládat stresy a zlomové situace
pomáhá tlumit povahové výkyvy
podporuje při řešení civilizačních chorob, jako je rakovina a únavový syndrom
pomáhá harmonizovat duchovní příčiny mentálních bloků

 

3. obsah stupně mistr

vyrovnává celý energetický systém člověka
srdce - propojuje polarity (muž a žena)
dodává životní sílu (radost ze života)
pomáhá rozklíčovat původ nemocí
pomáhá při bolesti zubů
pročišťuje a detoxikuje tělo
uvolňuje zablokované možnosti a otevírá nové možnosti v duchovní cestě
zvyšuje vibrace
otevírá srdce druhých
pomáhá při léčbě srdíčka ve všech směrech (zesiluje)
čistí mysl lidí
čistí průchody (k schopnostem)
pomáhá srovnávat (negativní) vlastnosti
dobíjí energii u sebe i druhých
pomáhá při spojení s duší
pomáhá otevírat nové obzory duše
pomáhá člověku najít vlastní hodnotu
pomáhá pochopit strukturu vývoje (nejen duchovního) ukazuje cestu vývoje
pomáhá vyvažovat praktický, emoční a mentální život
pomáhá vidět věci v celku
pomáhá čistit zakořeněné bloky
pomáhá pochopit věci nejen na energetické rovině-pravou podstatu věcí (strhnutí růžových brýlí)
pomáhá v pojmenování věcí pravými jmény lepším nacházení kompromisů, lepších řešení
pomáhá při řešení na duchovní úrovni
komunikace a soucítění (vyslání myšlenky na pomoc lidstvu a zemi)
napomáhá vnímat potřebu ekologie
rovnováha přijímání a dávání (komunikace mezi lidmi a zemí)
komunikace s Zemí
pomáhá uvědomit si, že každý jsme součástí celku (lidstva, Země, vesmíru a celého Stvoření)

Mistr učitel může energii používat i pro planetu a předávat klíč.

 

Tento stupeň pracuje, i když my s ním aktivně nepracujeme. Energie nám pomáhá i bez cílené a vědomé práce.

 

Usazení energie Worldwide

Proces usazování je doba, po kterou si energie „hledá“ své místo v systému. Tento proces může trvat až 3 týdny. Po tuto dobu nemusí energie pracovat v plné síle. Je vhodné alespoň první tři dny zvýšit příjem tekutin.

 

Práce s energií WWE

Přiložíte si obě ruce na srdce a poprosíte energii Worldwide o působení na daný problém. Ruce necháte přiložené, dokud cítíte proudění energie. V případě zranění je vhodné položit přímo na zranění nebo nad něj.

 

Přiložení rukou na srdce je nejvhodnější způsob, protože energie bude sama rozvedena na potřebné místo či místa bez závislosti na místě projevení bolesti či problému. Místo, které cítíte bolest (problém), nemusí být vždy zdrojem bolesti (problému). Např. bolest hlavy může mít příčinu v bloku na páteři, a pokud byste přiložili ruce na hlavu, nikoliv na páteř, může se stát, že léčba bude nedostatečná.

 

Použít energii je možné kdykoliv a kdekoliv. V rozsahu stupně Uživatel nejsou žádná rizika ani omezení. Nepouštějte WWE současně s jinými energiemi např. reiki, Shamballa najednou. Je to proto, že WWE má modernější a dokonalejší software a rušily by se vzájemně. Ale působit po sobě odděleně těmito energiemi lze. Časový odstup si můžete vytestovat např. kyvadlem, kineziologickým testem apod. Tato energie nám byla seslána Stvořitelem, proto k ní přistupujte s úctou.

 

WORLDWIDE je účinnější než Reiki a připravuje lidstvo na to, aby  začalo používat nové silnější energie a přestalo postupně pracovat s Reiki (odložit je), které je už neúčinné a nestačí požadavkům současné doby.

Zodpovědnost za to, jakým způsobem energii použijete, si nesete sami. Energie nenahrazuje lékařskou péči.

 

Lidstvo by mělo přejít k používání vibračně dokonalejších energetických systémů a mělo by začít odkládat všechny staré energetické systémy chanelované před r. 2000, aby si vytvořilo místo ve svém energetickém systému pro příjem účinnějších energií aktuálních v transformačním procesu vývoje lidské civilizace.

 

Vaše zpětná vazba:

 

Dobrý den paní Pánková,

včera jste mě zasvěcovala do energie WWE, děkuji, byl to pěkný meditační zážitek i s různými pocity a slanou vanou nakonec.:-) Zdraví Simona, (4. 2. 2013)