EFT

 

EFT = Techniky emoční svobody - je metoda, která spadá do oboru
energetické psychologie.

 

 Terapie EFT lze provádět i přes skype,
pokud máte základní znalosti o této metodě.

Pracuji a žiji s EFT od roku 2007 a také ji od stejného roku nabízím svým klientům pro zlepšení zdravotního nebo psychického stavu a jsem vděčná, že tato metoda pomáhá mně, svým blízkým, ale také pomohla několika stovkám mých klientů.

Sama se sebou s metodou EFT pracuji každý den ode dne, kdy jsem s ní byla poprvé seznámena.

EFT je pomocníkem a prostředníkem osobního růstu a dovede pomoci při cestě k uvědomění si sebe sama. 
Každý má na výběr, kterou cestou půjde, jakými se bude řídit zákony a někteří z mých klientů pochopili, že zodpovědnost za všechno, co se jim děje, je pouze jejich.

Je dokázáno, že 1 hodina práce s EFT je jako 7 hodin strávených u psychologa...

EFT lze kombinovat s jinými metodami, např. s EVA & EVH a Théta.

Co je EFT?
EFT je anglická zkratka slov: Emotional Freedom Techniques, což ve volném překladu znamená: Techniky emoční svobody nebo-li techniky vedoucí k emocionální svobodě - jedná se o emocionální verze akupunktury.

EFT je poměrně mladá, ve světě velmi uznávaná metoda energetické psychologie. Tato technika působí jako akupunktura bez jehel. Je to mocná psychosomatická relaxační technika, která pracuje na bázi reflexní psychologie. Je to unikátní metoda schopná zklidnit nás natolik, abychom byli schopni uvažovat o svém problému jinak než doposud. EFT osvobozuje od omezujících myšlenek, které nám komplikují život. Pomáhá změnit naše myšlení a tím i naše životy. Zní to příliš krásně? Ano, má to jeden háček – EFT pomůže jen tomu, kdo pomoc opravdu chce, kdo je připraven ke změně. Především ke změně v myšlení, chování a v práci sami se sebou. Bez práce nejsou koláče.

Jak EFT funguje?

Práce s EFT je založena na spojení práce moderní psychologie a některých poznatků tradiční čínské medicíny. Vychází z poznání, že základním programem našeho chování jsou naše návyky, programové vzorce, které mají ve spojení s lidskou představivostí obrovskou sílu - navzdory logice, vzdělání, kultuře i síle vůle. Jak k jejich vytvoření dochází? Tím, co běžně prožíváme - stres, nezpracované negativní události, traumatické zážitky z dětství - všechny tyto zdánlivě banální prožitky se každodenně podílí na utváření nebo i ukotvování našich nesprávných přesvědčení.

Metoda EFT stojí na poznání, že příčinou všech negativních emocí je porušení harmonického toku v energetickém systému člověka. Proto metoda EFT používá k práci znalost energetických drah v těle, meridiánů, a jejich reflexních bodů. Jejich aktivací komunikujeme s naším tělem, jeho energiemi, tekutinami a pamětí, s vědomím, podvědomím a emocemi. A protože celý náš život je emocemi ovlivňován vždy a všude, jsou právě naše emoce i ideálním základním kamenem v práci s EFT.

Jak terapie EFT probíhají?

Tato terapie se provádí ve dvojici s terapeutem a probíhá v sedě. Délka i celkový počet sezení je individuální - jednotlivá terapie se běžně pohybuje od 60 do 120 minut, ale může trvat i déle.

Práce s metodou EFT probíhá v příjemné atmosféře, je klidná, nebolestivá, většinou rychlá, má dlouhodobé i trvalé výsledky a obvykle probíhá za minimálního emočního nepohodlí. Ale je nutný zájem klienta při terapii spolupracovat.

Pro naučení se této techniky EFT doporučuji seminář EFT pro vlastní práci sami na sobě.

Výsledky studie metody EFT prokázaly její až 90% úspěšnost.

Pro koho je metoda EFT určena?
Pro všechny, kdo se rozhodli a jsou připraveni řešit své problémy.

Kde EFT nejvíce pomáhá?
EFT se s úspěchem používá všude ve světě jako hlavní nebo podpůrná terapeutická metoda při odstraňování stresu, depresivních stavů, fobií, různých druhů strachu, závislosti, ostýchavosti, pocitu viny, nejistoty, strachu z veřejného vystupování, úzkosti, paniky, fyzických onemocnění, nočního pomočování, nespavosti, alergii, bolesti, neplodnosti, nadváhy i poruch příjmu potravy.

Uvolnění emočních bloků je téměř vždy provázeno výrazným zlepšením zdravotního stavu. Ve většině případů klient pocítí úlevu hned nebo do několika dnů po sezení.

Jedinečnost metody EFT spočívá hlavně v možnosti nalezení a odstranění hlavní příčiny problému, té příčiny, která je pro nás spouštěcím momentem emočního nepohodlí v navazujících situacích.

 Výhody této metody:

  • je obvykle rychlá a má dlouhotrvající účinky
  • vyřešené problémy se již "nevrací"
  • je nebolestivá, protože nepoužívá žádné pomůcky ani jehly
  • nemá vedlejší negativní účinky, protože nepoužívá žádné léky
  • lze se ji naučit a aplikovat samostatně

Cena: 800,- Kč/hod.


Na obrázcích je ukázka toho, jak si metodou EFT moje klientka sama pomohla vyléčit úporný ekzém, který byl bezúspěšně léčen klasicky mastičkami celé tři měsíce. (Pozn.: ...tato klienta pracuje ve zdravotnictví a má na dosah nejnovější medikamenty...)

Přiložené obrázky: