Podmínky a platba účasti na akcích

 

Podmínky účasti na seminářích/kurzech osobního rozvoje a souhlas
se zpracováním osobních údajů 
(dále jen Podmínky)

 

1. Pořadatel

Pořadatelem je Libuše Pánková, IČ 42693781.

2. Rozsah působnosti

Tyto Podmínky se vztahují na všechny Akce pořádané pořadatelem nesoucí v názvu nebo v upřesňujícím označení slovo „Seminář“, „Kurz“, „Přednáška“, „Meditace“,  "Zasvěcování", Workshop", "Pracovní setkání", "Pracovní konzultace", "Podvečery" (dále jen Akce).

3. Platba a rezervace účasti

a) Krátkodobá Akce se hradí v plné výši v hotovosti na místě konání (pokud není určeno jinak). Vaše místo máte rezervováno po přihlášení se e-mailem či telefonem.

b) Pro půldenní, celodenní nebo vícedenní Akci platí, že přihláška je platná a Vaše místo rezervováno až po zaplacení minimální zálohy 50% z plné ceny Akce na číslo bank. účtu, které Vám bude sděleno po přihlášení. Do textu platby, prosím, uveďte variabilní symbol = Vaše číslo mobilu a  do  zprávy uveďte jméno, akci a datum, aby bylo možné Vaši platbu správně identifikovat

Co nejdříve Vám e-mailem potvrdíme Vaši rezervaci.

Zbytek ceny (minimálně 50%) pořádané Akce bude zaplaceno na místě Akce nebo bude zaplaceno ještě před konáním Akce na bankovní účet minimálně 5 dní před datem Akce.

Platba za zasvěcení do energií přes skype a dálkové se platí předem ve 100% výši.

4. Stornování přihlášky

Při odhlášení se z Akce s předstihem delším než 14 dnů před jejím zahájením, je zaplacené kurzovné vráceno v plné výši přijaté platby.

Odhlásíte-li se z Akce s předstihem kratším než 14 dnů před jejím zahájením, bude Vám vráceno 50% ze zaplacené částky.

Můžete rovněž navrhnout převedení platby na jinou Akci či za sebe poslat náhradního účastníka, který Vaši platbu může využít a tím automaticky akceptuje tyto Podmínky, a to v případě, že o tom předem informujete.

Od doby zahájení, v průběhu nebo po skončení (absolvování) Akce odpadá jakýkoliv nárok na vrácení zaplaceného kurzovného, ať už se na Akci nedostavíte nebo ji z jakéhokoliv důvodu předčasně opustíte.

5. Odvolání Akce

Pořadatel může Akci odvolat nebo změnit její termín. V takovém případě Vás budeme obratem informovat. Bude-li to možné, nabídneme Vám převedení Vaší platby na jiný termín nebo na jinou Akci. Nebude-li Vám to vyhovovat, vrátíme Vám platbu v plné výši.

6. Vymezení zodpovědnosti

a) Účast na Akci je dobrovolná. Akce není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením Akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží.

b) Účastník je v celém průběhu Akce odpovědný sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu Akce vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.

c) Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude kurzovné navráceno. Účastník může kdykoliv Akci na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se kurzovné nevrací.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví firmy Libuše Pánková, IČ 42693781. Výslovně prohlašujeme, že s osobními údaji zacházíme přísně důvěrně a neposkytujeme tyto údaje třetím stranám. Tyto údaje budou použity firmou Libuše Pánková pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným Akcím.

Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete po skončení Akce písemně (e-mailem) odvolat, Vaše osobní údaje budou vymazány.

8. Různé

Během konání Akce platí pro účastníky zákaz užívání drog, omamných látek a tvrdého alkoholu.