Nanebevzatí Mistři

MISTR AEOLUS – TVOŘIVÁ SÍLA
dává nám poznat a přijmout vlastní tvořivé bytí MISTR LADY PORTIA – BÝT V ROVNOVÁZE vnitřní vyrovnanost, mír, spokojenost, rovnováha mezi póly, umět se rozhodnout

MARIE – POZNAT JEDNOTU
mateřská vyživující láska, cítit se milován, dávat a přijímat, učit se říkat ne, poznat že vše je propojeno

MISTR SAINT GERMAIN – SVOBODA
rozpoznat emocionální vazby a osvobodit se od nich, odhalit vzorce svého chování, rozpustit karmu, mít svobodnou volbu

MISTR VICTORY – RŮST
na prahu dalšího úseku života růst, harmonizovat čakry těla, integrovat nabité zkušenosti a poznání

MISTR SERAPHIS BEJ – POZEMSKÁ SÍLA
přijmout tělo a fyzickou sílu, pudová stránka, 1.čakra, přenést vědomí do hmoty

MISTR LADY NADA – SEBEPŘIJETÍ A RADOST ZE ŽIVOTA
cítit se být přijat, přijmout sebe sama se svými světlými i stinnými stránkami, přijmout své tělo, smyslnost, žena rozkošnice

MISTR KUTHUMI – SPOJENÍ SE ZEMÍ
uzemnění, cítit se dobře v těle, smysl pro realitu, trpělivost, vnímaní jemnohmotných energií

MISTR KAMAKURA – JEDNÁNÍ
účelné jednání, dokončit odkládané projekty, radost z jednání, uskutečnit vize

MISTR ORION – VIZE
vize životní cesty, intuice, spojení s vyšším Já, jasné poznání

MISTR ANGELIKA – TRANSFORMACE MINULOSTI
klíčová slova, zahojit rány minulosti, transformace, učení

MISTR KRISTUS – PRAVDA A BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA
žít svojí vlastní pravdu, nalézt sebe sama, osvobodit se od cizích autorit, rozvíjet přirozenou autoritu, vyléčit otcovské téma, poznat co opravdu znamená bezpodmínečná láska

MISTR EL MORIJA – DŮVĚRA
víra v sebe, ve vlastní schopnosti a sílu, naděje, důvěra v existenci, pradůvěra, sebeuvědomnění a osvobození od strachů a úzkostí

MISTR LAO-C – PŘIJETÍ A VNITŘNÍ KLID
nerozčilovat se nad událostmi minulostí, druhými lidmi, ale přijímat je, být právě teď, rozpoznávat, posuzovat, hodnotit, meditace, uvolnění a jednání z vnitřního klidu, vnitřní klid a mír, meditace

MISTR MAHA COHAN – VNITŘNÍ MOUDROST
pozorovat své chování, pomáhá při stresu, stanovit si priority, účelné jednání

MISTR SANAT KUMARA – SPOJENÍ NEBE A ZEMÍ
člověk se zařizuje na zemi jako doma v plném vědomí, božskou podstatu miluje, utvářet si život co nejpohodlněji, přijímat dualitu k jednotě

MISTR DJWAL KHUL – POMÁHAT VIDĚT A PŘIJÍMAT VLASTNÍ ENERGII, SÍLU A MOC
posiluje centrum Hara a auru, pomáhá převzít zodpovědnost za svůj vlastní život, dovoluje nám splatit, kde je naše energie zablokovaná, a že každý je strůjce svého života

MISTR HELION – INTEGROVAT SVOJI VLASTNÍ SÍLU A LÁSKU