Světelné bytosti

 

 

Archandělé

  


 • Archanděl Michael - Je jako Bůh, pravá ruka Boží 
dohlíží na strážné anděly
má po boku družinu milostrdných

je spojený s modrou barvou

zjevuje se se svým mečem, který přesekává veškerá pouta

pomáhá k odpoutání, proti strachu, ve spravedlnosti, s ochranou, se smrtí, s odvahou, s vazbami

 • Archanděl Metatron - Enoch - chodí s Bohem
dvojče archanděla Sandalfona
Enoch byl spisovatel
má na starost Akášickou kroniku
prostředník mezi nebem a zemí
pomáhá dětem s poruchami vnímání


 • Archanděl Sandalfon - Eliáš

společně s archandělem Metatronem byli lidmi
Eliáš byl prorok
předává modlitby Bohu
pomáhá s určováním pohlaví dětí
s hudbou

 • Archanděl Uriel - Bůh je světlo - Boží světlo - oheň

Božská magie
osvětluje situace
prorok
předává informace - varuje (Noe)
varuje před zemětřesením, záplavami, tornády, požáry
je spojen s alchymií
nejmoudřejší anděl - mudrc
je spojen s intelektuálními informacemi
pomáhá s řešením a nápady

 • Archanděl Zadkiel - Boží spravedlnost

zaměřuje se na milosrdenství, schovívavost, soucit, odpuštění
léčí negativní na pozitivní
Boží světlo - ego
pomáhá s pamětí, zapomenout nebo se studiem
třetí oko
čištění prostor
je spojen s duchy
pravda a vedení
pomáhá lidem při ztrátě zvířat

 • Archanděl Rafael - Bůh léčí - vyléčil - léčitel

je spojen se zelenou - smaragdovou barvou
odstraňuje bolest
snižuje stres a úzkost
patron cestovatelů

 • Archanděl Gabriel - Bůh je má síla 

zjevuje se v ženském pohlaví
andělský posel - Korán
pomáhá v období těhotenství
s uměním, s komunikací, s duchovním poselstvím
pomáhá překonat strach a váhání

 

Nanebevzatí Mistři

 • Mistr Saint Germain

pán fialového plamene
za života hrabě, hudebník, jazykovědec
spojený s elixíry, s alchymií
pomáhá s autoritou a vlivem, s komunikací
dodává odvahy, rady
pomáhá hledat živnotní smysl
je spojen se zjevením, vytrvalostí, psychickou ochranou, očišťováním prostor

 • Panna Marie

pomáhá s adopcí dětí a vše spojené s dětmi
pomáhá s plodností, s léčbou, milostrdenstvím, čistotou, soucitem
pomáhá s božskými úkoly a s posláním

 • Ježíš Nazaretský

léčitel
pomáhá s vírou, s komunikací s Bohem, s božským vedením, s odpuštěním
je spojen se zjevováním a zázraky

 • Orion

je spojen s vizemi, s životními cestami, s intuicí
pomáhá se spojením s Vyšším Já,
pomáhá s jasným poznáním a s aktivací třetího oka

 • Melchizedek

král spravedlnosti
pomáhá se spojením s duchovními bytostmi na vysoké úrovni
pomáhá napravovat nepříjemné situace
esoterické pochopení
je spojen se zjevováním, očišťováním, psychickými útoky
je spojen s duchy, s aurou, s čakry, krystaly, s Reiki, se Shamballou, s Feng - shui

 • Merlin

mudrc
je spojen s alchymií, krystaly, s božskou magií, s energií - léčbou, s prorokováním, s věštěním
psychické schopnosti, tvar a čas

Přiložené obrázky: