Čaromocná slova - jak získat požehnání sobě i druhým

V podstatě stačí, vyřkneme-li svá Slova pouze jedenkrát, aby se vytvořila nová příčina a následek (manifestace) u každé situace, kterou chceme vyřešit.

Pro většinu lidí je jednodušší to dělat tak, že vysloví svou formuli jednou denně nebo několikrát v týdnu. To lze opakovat, dokud se neprojeví výsledky. Častější opakování však může naznačovat pochybnosti, a manifestace se tak může zpomalit. Čaromocná slova můžeme odříkávat nahlas i v duchu.

Někdy je třeba formulaci během času pozměnit. V takovém případě následujte svůj vnitřní Hlas.

Někdy se může hodit, když získáte podporu jiné osoby, která může pronést Slova “pro vás”, i když si můžete být jisti, že takové pomoci jiného člověka nebo lidí nemáte zapotřebí. Musíte pochopit, že i kdyby jste byli na opuštěném ostrově a věnovali se svému magickému dílu úplně sami, budou vaše výsledky právě tak efektivní, jako kdyby pro vaši spásu pracovala celá armáda odborníků.

V ideálním případě je duchovní práce se Slovy utěšená a posilující. A tak, jakmile pocítíte při práci s Čaromocnými slovy nepříjemné pocity…

  1. Snažte se určit jejich příčinu, možná ji pak budete muset označit jako kvallitu, kterou je třeba vyloučit. Například se mohou objevit určité pochybnosti a vy je pociťujete jako zdroj vyčerpání, když se je snažíte potlačit nebo pokračovat i jim navzdory, aniž byste si je uvědomovali. A tak prohlásíte: “Tímto se ve svém konání zbavuji všech pochybností (nebo starostí)”.

  2. Pocit vyčerpání můžete vyřešit jednoduše tak, že ke svým Slovům dodáte ještě “v pohodě”. Tím odvrátíte jakékoliv nedorozumění ohledně Čaromocných slov.

  3. Máte-li stále pocit těžkosti, vyčerpání nebo jakéhokoliv neklidu, i když jste zkusili jedno nebo obě výše uvedená řešení, možná byste se měli znovu zamyslet nad svými cíly. Na chvilku práci přerušte a zamyslete se nad tím, co vlastně doopravdy chcete.

Pokud se cítíte příliš zmateni, příliš rozrušeni na to, abyste zjistili, k jakým cílům se chcete pomocí Čaromocných slov dopracovat, pokračujte po etapách. Zkuste některou z následujících metod:

  1. Neprve odříkejte Čaromocná slova s cílem dosáhnout atmosféry porozumění, klidu a míru.
  2. Zbavte se jakékoliv negativní kvality, kterou pocítíte (zmatek, skleslost, cokoliv) a nahraďte ji ujištěním se o jejím opaku (vyjasnění, štěstí atd). Uvidíte, že schopnost definovat zápory a klady obklopující váš problém bude podstatným krokem k tomu, abyste si ho dokázali objasnit a pak se jej zbavit.

 

Jak dlouho to trvá, než se Čaromocná slova projeví?

Někdy jen zlomek sekundy; nebo také celá léta - nebo jakkoliv dlouhou dobu mezi tím. Stanovení nějakého určitého časového období bývá často omezující, i když taková možnost je jistě velmi lákavá. Ve skutečnosti už samotná myšlenka, že “tento problém musí být vyřešen do této lhůty” může být problémem! Nezapomínejte, že sekvenční vnímání času je omezující. Proto, pokud vám dělá starosti načasování: Prohlašte, že tento problém rušíte “zbavuji se jakékoliv obavy či starosti o správný čas” anebo uveťe příslušnou hodnotící frázi, “to se projeví v ideálním (či-li nejpříhodnějším) okamžiku:”.

“Dokonalé načasování” neznamená nervózní očekávání, kompromisy nebo racionalizaci. Projevy přicházejí tehdy, až když jsme na vše přirozeným způsobem připraveni. Mohou přicházet ve fázích. Dojde-li k významnému zpoždění, může to být ukazatel toho, že nejprve je nutno zabývat se důležitějším problémem či omezující myšlenkou (příčina). Je-li tomu tak, vyslovte Slova s cílem dosáhnout “moudrosti a porozumět svým potřebám”.

Zapamatujte si jednu důležitou věc:
jakmile je vyslovíte, začnou Čaromocná slova působit v neviditelném světě - dokonce ještě dříve, než se projeví ve Světě forem!

Proto je tvořte a používejte vědomě!

 

zdroj: internet