Deset pravidel manželství
Budete-li se chovat podle těchto pravidel, vaše manželství se dramaticky zlepší.

1. Nikdy na sebe nekřičte.
2. Nikdy se nehněvejte oba zároveň. Jestliže vás trápí nějaký problém, nechte svého partnera mluvit a naslouchejte všemu, co vám povídá. Nedopusťte, aby vás přemohly emoce.
3. Nevracejte se k chybám z minulosti.
4. Neodsuzujte a nekritizujte. Musíte donutit partnera věnovat pozornost jeho slabému místu, proto to čiňte láskyplně.
5. Jestliže řeknete nebo uděláte něco špatného, přiznejte to.
6. Potom žádejte o odpuštění a myslete to vážně.
7. Nikdy nechoďte spát, dokud nevyřešíte své problémy.
8. Každý den svého partnera pochvalte a povězte mu něco milého a láskyplného.
9. Někdy dovolte svému partnerovi vyhrát. Nebuďte posedlí svým "Mám pravdu" na úkor vztahu.
10. Každý den prokazujte svou lásku a dovolte svému partnerovi dávat ji tím, že ji budete vděčně přijímat.Čerpáno z knihy Carmen Harra "Karma pro každý den"