Havajská technika Ho’oponopono

Zde je  osvědčený způsob, jak uzdravit sám sebe (nebo kohokoliv jiného) od čehokoliv pomocí havajské metody ho’oponopono:

Pamatujte si, že to, co vidíte u druhých, je také ve vás samotných, takže veškeré uzdravování je léčením sebe sama. Nikdo jiný tyto procesy nemůže uskutečnit, jenom vy. Celý svět je doslova ve vašich rukou. 

Na začátku každého čištění si řekněte pro lepší koncentraci a ztišení sebe sama:

KLID A MÍR VE MNĚ a poté následují tyto zázračné věty:

Prosím vlastní identitu a vlastní mysl, aby se spojila s původním zdrojem (na začátek, s nulovým bodem).

Prosím lásku, aby ve mně bezpodmínečně vyléčila všechny chybné myšlenkové vzorce, které se zhmotňují ……… (tady nazvěte tento problém či strach či starosti…..popište je) jako moje problémy a potom jako problém klienta (Vašich dětí, rodičů, sourozenců, partnerů, přátel, kohokoliv či naráz všech lidských bytostí na této planetě).

Prosím Božství ve mně, aby vymazalo vzpomínky, které se skrývají za tímto problémem.

A nejzázračnější afirmace, které říkáte a s láskou vyjadřujete těmto problémům a vzpomínkám:

  • MILUJI TĚ
  • OMLOUVÁM SE
  • PROSÍM O ODPUŠTĚNÍ
  • DĚKUJI TI

Způsob, jakým havajský terapeut Dr. Hew Len léčí, je že nejdříve říká „promiň, prosím, omlouvám se“. Toto říkáte, abyste uznali, že se něco – aniž byste věděli, co konkrétně - dostalo do vašeho těla nebo mysli. Nemáte ponětí, jak se to tam dostalo a ani to nemusíte vědět.

Pokud máte nadváhu, prostě jste chytili program, který vám ji způsobuje. Tím, že říkáte „omlouvám se“, říkáte Božství, že vnitřně odpouštíte komukoliv a čemukoli za to, kdo nebo co vám to přineslo. Nežádáte Božství, aby vám odpustilo, žádáte Božství v sobě, aby vám pomohlo odpustit sobě samým.

Pak opakujete „děkuji ti“ a „miluji tě“.

Slova „miluji tě“ rozproudí zablokovanou energii. Znovu se napojíte na Božství. Vzhledem k tomu, že nulový stav je naprosto čistá láska a je to svět bez hranic, začínáte se dostávat do tohoto stavu tím, že vyjadřujete lásku. Když po tomto výroku vyslovíte „děkuji ti“, vyjadřujete vděčnost. Vyjadřujete víru, že problém bude vyřešen pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.

Co se bude dít dál, závisí na Božství. Můžete cítit inspiraci k nějaké činnosti. Ať už to je cokoliv, udělejte ji. Pokud si nejste jisti, zda byste onu činnost měli vykonat, použijte stejnou metodu léčení na vaši nejistotu. Když se očistíte, budete vědět, co máte dělat. 

Tyto údaje sdílejte, prosím, se svými přáteli.

Děkujeme vám. Milujeme vás.

Dr. Joe Vitale a Dr. Hew Len - autoři knihy Svět bez hranic.

Božský Stvořiteli, Otče, Matko, Synu v jednotě… Pokud jsme se já, celá má rodina i příbuzenstvo a všichni mí předkové v myšlenkách, slovech a skutcích a ve svém jednání dopustili vůči Tobě, Tvé rodině nebo vůči Tvým příbuzným či předkům čehokoli zlého od počátku stvoření až do dneška, prosíme Tě o odpuštění… Dopřej nám očištění, uvolnění a odstranění všech negativních vzpomínek, bloků, energií a vibrací a přeměň tyto nechtěné energie v čisté světlo… A tak se staň.