VZESTUP

Vzestup znamená zvýšení vibrací na úroveň světla. Každá myšlenka, slovo, emoce a čin jsou vibrace, a toto vše vytváří naši auru. Vzestup znamená čištění našich myšlenek, emocí a výběr láskyplných činů pro nejvyšší dobro. Poté budeme žít v radosti a svobodě.

Ti, kteří žijí na čistě fyzické úrovni porozumění, ti, kteří věří pouze tomu, co vidí, slyší a cítí, jedou životem, jako kdyby měli v autě nazařazený třetí stupeň rychlosti, což je ekvivalent 3D. Z vyšší perspektivy svírají volant a děsí se toho, co se může stát. Žijí podle lidských pravidel, nadávají na jiné lidi a viní je ze spousty věcí. Bojí se změnit zaběhnutý stereotip, protože se bojí toho, co by se všechno mohlo stát. Často si myslí, že ten jejich názor je ten jediný správný a že by podle něj se měli řídit všichni. Poté, co se více otevíráme životu a bezpodmínečné lásce, přeřadíme na čtvrtý stupeň rychlosti, na 4D. Znamená to jet životem uvolněněji a více mu důvěřovat, cenit si jiných řidičů, respektovat jejich způsob jízdy a následovat intuici. Víme, že cesta každého řidiče je pro každého jedinečnou a speciální misí.

Poté, co přijmeme, že jsme v první řadě duše a jsme součástí jednoty, ovládneme svůj osud. Uvědomíme si, že jsme spolustvořiteli, což zahrnuje božskou sílu a odpovědnost, přeřadíme na pátý stupeň rychlosti, na 5D. Poté můžeme jet po cestě hladce. Jsme v proudu. Uvolníme nižší vůli a zasvětíme svou cestu vyššímu smyslu. Poté, co se uvolníme a začneme si svou cestu opravdu užívat, otevřeme na autě střechu a necháme do auta vstoupit světlo. To je vzestup (ascension).

Nikdo po nás nechce, abychom uletěli ze sedadla auta nebo odešli ze svého fyzického těla, od své rodiny. Je třeba zůstat sedět pevně na sedadle řidiče a být napojený na zdroj. V minulosti nebylo možné zvýšit svou frekvenci a současně žít ve fyzickém těle. Teď je to možné. Spousta lidí si vybírá zůstat na Zemi. Budete žít jako předtím, pouze budete svítit a vysílat vyšší vibrace. Pokud budete cítit radost, bezpodmínečnou lásku a jednotu s ostatními, vytvoříte své nebe na Zemi. Vzestup s sebou nese důsledky. Pokud ve 3D uděláme nějaký čin, jeho důsledky pocítíme po delší době, a proto je nejasná přímá souvislost mezi tímto činem a jeho důsledky. Poté, co začneme sobě a principům života více rozumět, uvidíme důsledky svých činů ihned (instant karma).

Můžeme opustit kolo reinkarnací. Poté nemusíme měnit lidi ve svém okolí, ale sebe. Na druhé straně je jedno, jaké těžkosti nás v životě potkávají. Je důležité, abychom naplňovali ve svém životě to, co jsme si naplánovali před narozením. Abychom mohli vzestoupit, potřebujeme naplnit úkol, který jsme si tady předsevzali splnit. Někteří lidé uvnitř vědí, že dělají to, co si předsevzali na Zemi udělat. Někteří se potřebují v meditaci dostat ke svému původnímu otisku duše (blueprint). Pokud cítíte, že nejste "na své cestě", je třeba udělat rozhodnutí, které vás na ni dovede. Někdy je třeba udělat velmi obtížné rozhodnutí.

Před několika lety jsem byla plně na své cestě, ale uvědomila jsem si, že potřebuji udělat pár změn, a že nemůžu splnit svůj úkol do té doby, než změním několik podmínek. Poté, co jsem tyto změny udělala, mi bylo řečeno, že v mé auře nebylo rozvinuto několik barev, ty, které souvisí s děláním změn jednoduše s otázkou financí. Bylo mi navrženo, že mám využít každou příležitost, abych si během příštích dvou až tří let tyto barvy aury rozvinula, abych byla plně připravená na svou misi. Neřekla jsem si: "Pomoc. Jak se s tím vypořádám?" ale "Aha, je tu další příležitost se posílit, abych mohla plně dělat svou práci."  Často lidé říkají: "Vím, že nedělám to, co jsem sem přišel udělat, ale musím zůstat v práci, abych si něco ještě vydělal." nebo "Vím, že toto není ten správný vztah, ale myslím, že neumím být sám." Pokud věci odkládáme, zpomalujeme naši cestu. Pak je třeba se zeptat: "Jak dlouho už jsem zaseknutý na této lekci?" Deset životů?

V současnosti je na Zemi nebývalá příležitost k vzestupu. Pomáhají nám k tomu bytosti světla. Jedna esence cesty vzestupu je spolupráce. Byli jsme požádáni "držet za ruce naše blízké" a jít dopředu. Pokud chcete využít příležitosti spirituálního rozvoje duše, mějte v mysli záměr říkat, myslet a dělat vše z nejvyššího a nejčistšího motivu.

Zdroj - A new light on ascension od Diany Cooper