Jak poznáme, že se naše osobní vibrace zvyšují?

 • Mysl je vyrovnanější, ...vše, co k nám v životě přichází, přijímáme s větším klidem.
 • Situace vidíme s nadhledem, nenecháme se vtáhnout do sporů, pomluv a hádek...
 • Přestáváme být vztahovační a lépe dokážeme přijmout kritiku.
 • Nelpíme na hmotných věcech, lidech ani situacích.
 • To, co bychom dříve odpouštěli těžko, odpustíme velmi lehce a s láskou v srdci.
 • Slyšíme a vnímáme svůj vnitřní hlas a řídíme se svou intuicí.
 • Rozhodnutí děláme více srdcem než myslí.
 • Už nám tolik nazáleží, co si o nás myslí druzí lidé.
 • Máme více vnitřní síly, proto nedovolíme, aby nám někdo ubližoval.
 • Přitahujeme do svého života pozitivní, stejně naladěné lidi.
 • Přestáváme kouřit, alkohol nám nechutná, pijeme více vody.
 • Věnujeme se více meditaci, modlitbě. Malujeme a častěji posloucháme jemnou hudbu.
 • Máte stále větší touhu pomáhat druhým.
 • Máme zvláštní sny, vize... často vnímáme doteky andělů, komunikujeme s nimi a dostáváme znamení.
 • Více vnímáme stálou Boží přítomnost a lásku k Bohu.
 • Naše fyzické tělo je zdravější, máme vyšší imunitu, cítíme psychickou pohodu.
 • Uvědomujeme si, že vše, co se nám děje, je v náš prospěch.
 • Cítíme obrovskou lásku ke všemu, co je stvořeno.
 • Pokud si něco přejeme, splní se nám to téměř okamžitě.
 • Zvyšuje se naše kolektivní vědomí a my se vědomě stáváme součástí celku, jsme vtažení do planetární Jednoty.