Vodítka pro posun

Vodítka pro posun do nového vědomí

Žití v NYNÍ : minulost a budoucnost nemají žádný význam:Jediným bodem moci a významu je NYNÍ. A co si myslíte, cítíte a zažíváte v nyní bude nyní určovat celou vaší životní zkušenost. Pokud můžete uvolnit úzkost a strach a vztek v nyní, pak tyto emoce nebudou determinanty celé vaší životní zkušenosti.

Pamatujte – co cítíte nyní a co děláte nyní – to určuje vaší realitu.

Učiňte vědomou volbu žít z reality vašeho vyššího vědomí, spíše než z rozpadající se reality třetí dimenze.

Žití v radosti a vděčnosti:Pamatujte, že váš „přirozený“ multidimenzionální či holografický stav bytí vyzařuje z esenciálních stavů lásky, soucitu, odpuštění a kreativity. Učiňte volbu žít svůj život z této úrovně, spíše než s úrovní úzkosti, vzteku a strachu.

Žití v jistotě, že máte vždy dost:To je skutečný zdroj hojnosti. Vědět, že Země je hojná a že vždy o vás bude postaráno. Nemusíte hromadit velké bohatství. V podstatě to není radno, protože tento nadbytek vás „stáhne“ dolů a zabrání vám vystoupit do vyšších úrovní vědomí. Ale žití s jistotou dostatku pro tuto chvíli je pro mnohé z nás, kteří jsme byli zmanipulováni věřit, že musíme mít zdroje pro neurčenou budoucnost, obtížné. Ale čím více skutečně věříme v hojnost NYNÍ, tím více se to bude manifestovat v našich životech.

Žití ve znalosti své vlastní dokonalosti a dokonalosti ostatních

V multidimenzionálním či holografickém vědomí jste vždy v kontaktu s dokonalostí, kterou jste. A chápete a vidíte dokonalost ostatních.

V tomto místě neustále činíte volby pro život na základě nejvyššího dobra a vrozené dokonalosti všech věcí.

Zacházíte se svým tělem s láskou a respektem, poskytujete mu nejvíce milující potravu a oblečení, které můžete. A jednáte s ostatními se stejným respektem a láskou.

V tomto místě magického holografického povědomí se dějí zázraky! Nová Země se rodí.

Převzato z internetu.