Duchovní příčiny nemocí

 

 

Tento výčet příčin berte pouze jako orientační.


 

 

 

AIDS: Vnitřní odmítnutí správnosti a nutnosti pravidel a zákonů pro lidského ducha v těle, vnitřní odmítnutí zdrženlivosti a sebeovládání jako projevu ovládání těla duchem.


Afty:
 Afty se projevují hlavně u osoby, která v sobě nosí nepěkné myšlenky. Afty se objeví u člověka, kterému se stále něco nelíbí. Je plný zloby a touhy po odplatě. 


Akné: Odmítání sebe sama. Zlepšete svou komunikaci s okolím, buďte milý a sebevědomější. Akné nejvíce postihuje dospívající, je to doba hledání svého já, sebedůvěry a lásky k sobě, hledání sebehodnoty a ocenění. 


Alergie: Na koho, nebo co jste alergičtí? Všimněte si jak se zlepšují, nebo zhoršují stavy alergiků v závislosti na pohodě a klidu v rodině. Je důležité, umět přijmout jiný názor druhého člověka, aniž bych soudil a odsuzoval, aniž bych svou negativní reakci vyjádřil.


Alkoholismus: Neschopnost vypořádat se s konfliktností života.

Alzheimerova choroba: Nenechejme se štvát tím, co nám radí rozum. Komu vládne hlava, chybí cit a láska, neprožívá příliš radosti. Vše materiální je pomíjivé, jediné, co zůstane, jsou vzpomínky na lásku k druhým lidem. 


Anémie: Nerozhodné, polovičaté postoje. Málo radosti. Pocit, že za nic nestojím, hodně nedorozumění v okolí.


Angína pektoris: Potlačování přirozené citovosti.

Anoraxie: Přání zbavit se všeho špatného, nízkého, tělesného, vysoké ideály, odmítání vztahů a závazků. 

Artritida: Odpoutejte se od dosavadních názorů, změňte své staré návyky. Oceňuj schopnosti druhých. Kritika. Zášť. 


Astma: Přemáhání vlastních emocí. Dusivá láska. Druhým lidem omezujeme životní prostor, aniž si to uvědomujeme. Buďme sebekritičtí a rozdávejme především laskavost, volnost pro druhé, přestaňme si myslet, že my jsme ti nejchytřejší, a tak můžeme radit. Nemocný chce jen přijímat a nevydávat, nadutost, snaha po dominaci, snaha oddělovat se od jiných, nadměrná štítivost před nečistotou, nadměrná potřeba čistoty a sterilnosti.


Bolesti hlavy: Difúzní - převaha rozumovosti nad citem, ambiciózní rozumové kombinování, křečovité hledání nejvýhodnějšího. Vše toto přetěžuje mozek. Tvrdohlavost, snaha prorazit zeď hlavou, utkvělá snaha prokombinovat svou vůli.

Cukrovka: Zkreslené pojetí lásky. Zatvrzelost. Smutek. Důležité je rozdávat lásku druhým, ovšem základ lásky k druhým je láska k sobě, kterou cukrovkář zoufale postrádá. Hledá ji tedy u druhých, ale druzí mu nemohou dát to, co on sám nemá.


Deprese: Nadměrná agresivita vyvolaná touhou změnit svět ke svému obrazu, která vede k vyčerpání vlastní vitality. Podvědomí odmítne další čerpání, což vede k zhroucení v opak. Nechuť žít, angažovat se. Je odmítnuta odpovědnost, když život nejde tak, jak jsme si předsevzali. Není vůle žít v takovém světě, který není podle mne.

Epilepsie: Epileptik bojuje svými záchvaty, proti svému okolí. Lidmi jímž dnes ztěžuje život, byl kdysi možná zavrhován a trápený. 


Frigidita: Strach. Popírání rozkoše. Přesvědčení, že sex je něco špatného. Necitliví partneři. 


Hemeroidy: Začátkem trávícího traktu jsou ústa a platí, že jaká pohoda vládne na začátku trávící soustavy, takové je i zdraví na jejím konci. Duchovní příčinou hemeroidů je přetlak negativních vlastností – lpění, hamižnost, neúcta k lidem, snaha kontrolovat, strach a nezdravě silné pozitivní úsilí neselhat. 


Hluchota: K rozvinutí schopnosti slyšet, nevede síla slova. Hlasitá řeč tě spíše více ohluší. K zlepšení stavu vede láska, soucit a vnímání druhých. Nechtění naslouchat jiným lidem, nechtění naslouchání vnitřního hlasu, nadměrné soustředění na vlastní činnost.


Infark myokardu: Vybití sumy nenávistných citů k čemukoliv.

Infekce, nachlazení: Pocítění přetížení podvědomí nahromaděnými a nezvládnutelnými problémy.

Impotence: Z tepla domova a lásky ženy pramení mužská síla. Skutečná impotence je důsledkem přehnaného zájmu o ženy a velmi neuctivého chování k nim.

Ischias: Něčeho jsi si moc naložil. Mnoho chceš ave svých plánech vidíš především sebe, nebo hmotné zajištění rodiny. Kde jsou city? Smích? A láska? Bolí-li tě bedra, trpělivě odkládej.

Levá noha – svá trápení zveličuješ.
Pravá noha – projevuj více lásky, a daruj lidem volnost a svobodu jednání. 


Inkontinence: Kde vládne smutek, tam organismus rychle ochabuje a všechny jeho orgány včetně svalů výrazně slábnou. Je třeba v sobě najít sílu vítězit a dostatek sebevědomí. 


Játra: Játra jsou sídlem zloby a vzteku. Játra ukazují kvalitu našeho vztahu ke světu a k lidem. Ukazují jak moudře přijímáme dění kolem nás i jak dovedeme tolerovat nedostatky druhých. Vypovídají, zda umíme ustoupit jinému názoru i když ten náš je třeba blíže k pravdě. 


Klimakterium: Strach, že už mě nikdo nebude chtít. Strach ze stárnutí.


Koktání: Nejistota, nedostatek sebevyjádření. Jestliže jsi svým jednáním jiným zadrhl a ztrpčoval život, pak sám jednou s pocitem méněcennosti žiješ, nebo snášíš společně se svým koktajícím dítětem. 


Kolena: Představují hrdost a ego. Nepřizpůsobivost. Strach. Nepružnost. Neústupnost. Neschopnost přiznat porážku.


Kožní vyrážky: Porucha vztahu osobnosti a prostředí, negativní mentální energie chce z těla ven.

Krvácení: Tělo pláče. Odkud? Nedostatek psychických sil, nevíra, strach. Člověk je zdánlivě sevřený, jeho projevy ani konání nejsou svobodné. Chování má někým či něčím omezené, zaražené. 


Krev: Radost ze života. Radost volně probíhající tělem. 


Krevní tlak:
Vysoký – Dlouhodobě nevyřešený citový problém. Vysoká hodnota krevního tlaku také mluví o tom, do jaké míry se člověk snaží vše kolem sebe usměrnit podle svých představ, co vše by chtěl mít pod kontrolou. Široký záběr jeho aktivit mu zvedl tlak. Naslouchej lidem a častěji ustupuj do pozadí.

Nízký – Nízký tlak (dolní) svědčí o klidné, vyrovnané na stres a psychickou zátěž už zvyklé osobnosti. Nízké hodnoty (horní) tlaku mluví o malé chuti do života a poraženecké náladě.


Krk: Časté strachy, přetížení povinnostmi, omrzelost životem.

Křečové žíly: Čím déle setrváváme v tíživé situaci duševního a citového osamění, na jejíž řešení už jsme rezignovali, tím více se naše žíly roztahují a žilní chlopně nedomykají. Postižené jsou hlavně do chmurné budoucnosti nás nesoucí dolní končetiny. 


Kyčle: Nesou tělo v dokonalé rovnováze. Stimulují pohyb vpřed.
Levá kyčel – Při velkém až zbytečném prociťování každodenních událostí míváš potíže se svou levou končetinou. Máš potřebu vše hlídat a své děti i blízké s přemírou ochraňovat.
Pravá kyčel – Potíže s pravou končetinou a s pravým kyčelním kloubem nastávají při dlouhotrvajícím preferování rozumu a jistém citovém ztvrdnutí. 


Ledviny: Tělesnou funkci ledvin zeslabuje či posiluje kvalita našich partnerských vztahů, jakož i náš postoj ke zvířatům a přírodě. Usměješ-li se na někoho, na tvých ledvinách se to projeví. Když se s někým pohádáš, vyzařování tvých ledvin pohasne.


Lupenka: Přecitlivělý duch, který se chce od světa oddělit, nadměrná štítivost (vysoký podíl dědičnosti - karmy).

Mdloby: Strach, neschopnost vyrovnat se s danou situací. 


Menstruační potíže: Jak žijete? Říkáte si: „Už aby to bylo za mnou!“ pak vaše menstruace přichází dříve, máte kratší cyklus. Jste-li váhavá, pasivní a vcelku na nic nečekáte, vaše menstruace se naopak protáhne. Silnou a bolestivou menstruací trpí ženy s těžším osudem, nebo ty, které se s jistými životními prohrami dosud nesmířily a jejich příčinu vidí mimo sebe, nebo svá pochybení zveličují a stále si připomínají. 


Migréna: Znechucení z nátlaku a manipulace ze strany druhých. Sexuální obavy. Migréna je trvalý tlak na člověka, který ustavičně vybočuje z dráhy a neustane, dokud něco důležitého nepochopí. 


Močový měchýř: Úzkost, lpění na starých myšlenkách a názorech. Strach zbavit se minulosti. Vztek, většinou na partnera.


Mozková mrtvice: Trvalý mírný nedostatek životní energie v mozku, tak jako u difúzní bolesti hlavy.

Nadledvinky: Charakterová nevyrovnanost člověka. Úzkost. Poraženectví. Zanedbání péče o sebe. 


Nádor: Lpění na starých křivdách. Rostoucí odpor.


Nechutenství: nedostatek radosti ze života, strach ze sexuality.

Nespavost: Strach. Nedůvěra v běh života. Vina. Nadměrné upoutání na hmotné, neschopnost odpoutat se od starostí. Nedostatek odevzdanosti a pradůvěry. Podvědomý strach před smrtí.


Nízký krevní tlak: Nedostatečné čelení životním úkolům, nedostatečná snaha po sebeprosazování, nedostatek sebevědomí.

Nohy: Celková slabost - ztráta chuti poznávat další stránky života, pocit, že už všemu rozumí, zastavení duchovního vývoje, pohodlnost

kolena - nedostatek pokory,
kotníky - nadměrný pocit životní jistoty,
kyčelní klouby - pohodlnost ducha,
křečové žíly - libování si ve stereotypu života,
nedostatek energie od kolen níže - neochota vyjít lidem vstříc.

Obezita: Strach, potřeba ochrany. Útěk před city. Nejistota. Obézní člověk od něčeho utíká. Běží od svých trápení do světa dobrého jídla. S duchovního pohledu je obezita obrana. 


Oči: Představují schopnost zřetelně vidět. Potíže se zrakem představují nespokojenost s tím, co vidím ve svém životě.

Dalekozrakost – Strach z přítomnosti, 
nevidění důležitých detailů, nevidění vlastního podílu v negativních jevech vlastního života,
Krátkozrakost – Strach z budoucnosti, 
silná subjektivita a přehnané vidění detailů
Astigmatismus – Strach vidět sebe sama
Zelený zákal – Tvrdošíjné neodpuštění, 
vidí jen to, co vidět chce.
Šedý zákal – Neschopnost hledět s radostí do budoucnosti. Temná budoucnost. N
emocný nechce vidět ostrosti života, aby je nemusel řešit; také nenávistné pohledy,
Šilhavost – Strach pohlédnout na bezprostřední přítomnost, 
nevidění vícerozměrnosti problémů
Barvoslepost - Slepota pro rozmanitost života

 

Páchnoucí dech: Zloba a pomstychtivé myšlenky. Zkažené, zahnívající myšlenky. Pomluvy. 


Pálení žáhy: Ve vašem myšlení hoří oheň živený nespokojeností. Nehltáte náhodou život? Nevstupujete do nových aktivit, aniž máte stráveny předchozí zážitky. Trpíte strachem, že něco nestihnete, nezvládnete, nedostanete. 


Páteř: Představuje životní oporu

Krční páteř – Odmítání vidět druhou stranu problému. Tvrdošíjnost a nepružnost
Hrudní páteř – Nedostatek citové opory. Pocit, že mě nikdo nemá rád. potlačování projevů lásky. Neodpuštění.
Kostrč a křížová kost – Strach z peněz.
Bederní páteř – Vina. Ustrnutí v problémech minulosti. 


Plíce: Schopnost přijímat život. Podvědomá snaha omezovat svobodu jiných, nenechat druhé dýchat.


Přejídání: Pocit nedostatku potravy ducha, nudy a neklidu pramenící z neschopnosti plně využít, analyzovat a prožít existující podněty.

Revmatizmus: Pocit diskriminace. Nedostatek lásky. Chronická zatrpklost. Odpor a zášť.


Ruce: Snížená schopnost praktického jednání, chápání se problémů života, nedostatečná nebo vadná tvořivost v životě.

Skolióza: Páteř se jako luk vychyluje doprava, vládne-li člověku rozum. Doleva ji pak naklání zbytečné rozpitvávání problémů a strachování se prakticky o vše. 


Slezina: Posedlost. Utkvělé představy, nutkavé myšlenky. Slezina je hřbitovem, kde se kumulují lidské nešváry a zloba.


Slinivka: Představuje sladkost života. Máš-li málo trávících enzymů slinivky, nevidíš to hezké v lidech. Vnímej, jak tě svět i lidé mají rádi a jsou k tobě hodní. I když ti někdy dají pěkně zabrat a zkouší tvé nervy. Existenční strachy, nadbytek analýzy a kritiky, přemrštěné rozumové rozebírání pozorovaného.


Spavost: únik ze života do světa snů.

Srdce: Vnitřní silou, která srdce pohání, je radost a víra v události které přijdou. Srdce ničí bolest, kterou jsme způsobili, nebo nám byla způsobena. Srdce oslabují bezútěšné situace, v nichž jsme ustrnuli, naše zloba i chuť žít. Nedostatek lásky, citu, citová nerovnováha.


Svědění: Něco dráždivého v podvědomí (často sexualita), vášeň, pálící láska nebo zlost.

Štítná žláza:
Hypofunkce – Lidskost necháváš spát a ustrneš ve hmotě.
Hyperfunkce – Nejsem schopen dělat to, co chci.


Tenké střevo: Lidé trpící potížemi tenkého střeva mají většinou sklon přehnaně analyzovat a kritizovat. Nejčastějším symptomem chybné funkce tenkého střeva je průjem. Ten nám vždy říká, že máme strach a snažíme se něco zadržet. Učí nás, abychom povolili a nechali věcem volný průběh.


Tenisový loket: do podvědomí sestoupená snaha rozdávat rány.

Tlusté střevo: Pamatujte, že vše, co nemůžete odpustit sobě či jiným, se na duchovní úrovni nalézá právě zde. Kolik křivd a neodpuštění se v nás asi nalézá? Netrvejte za každou cenu neústupně na svém názoru.

kolitída - snaha zalíbit se někomu za cenu ztráty vlastní osobnosti.


Zácpa: Odmítání se zbavit se starých myšlenek. Uvíznutí v minulosti. Hmotná a duchovní lakota, materiální přivázanost a křečovitá snaha hromadit materiální.


Zadrhování v řeči: Tendence více mluvit (žvanit) než je potřeba.

Zuby: Představují rozhodnutí.


Žaludek: Zdravý žaludek máme, pokud vše vnímáme jako nás obohacující zkoušku naší lidskosti. Je nutné postavit se problémům a problémy řešit jejich zpracováváním. Je nutné zmírnit neschopnost a nevůli přijímat kritiku, zpracovat a „strávit“ ji. Odmítání některých stránek reality života, nedostatek odevzdanosti.
žaludeční vřed - polknutý hněv a agresivita.


Žlučník: Neustálý vztek a rozčilování se a neschopnost nebo nemožnost vyjádřit svou zlost. Neprojevený vzniklý hněv a polknutá agresivita.