Zdraví, nemoci, nehody

 

Dokud jsme zdraví, kolikrát si ten dar ani neuvědomujeme. Když přijde nemoc, zajdeme k lékaři pro nějakou mast nebo prášky a většinou je problém „vyřešen“. Málokdy a málokdo si ale uvědomí, že jsme řešili pouze následek čehosi, ale nikoliv pravou příčinu.

Nemoc či nehoda k nám však mluví a my bychom měli pátrat po příčinách problému. Za každou nemocí je řeč našeho těla, každá nemoc má svoji duchovní příčinu. A známe-li tuto řeč těla, mnohem jednodušeji poruchu odstraníme. Každá nemoc či nehoda nás má zastavit, má nám říci, že něco děláme špatně. A může to být příliš rychlé životní tempo, nevhodný způsob života, zmatky v citové oblasti,…

Nemoc nás nutí přijmout jiné životní hodnoty, zablokuje naše konání, bohužel někdy i za cenu trvalých následků. A neuposlechneme-li zpočátku jemné náznaky, přicházejí další a další a jsou již důraznější.

Každý jednotlivý orgán v těle něco představuje: např. kožní problémy poruchu v emoční oblasti, poruchu citových vazeb s jinými lidmi, srdce rovnováhu citů a rozumu, slinivka žárlivost, závist či lakotu,… A jestliže toto vezmeme na vědomí, řešíme svoje zdravotní problémy mnohem rychleji.

Samozřejmě, jsou i nemoci a postižení, které jsou dány karmicky, kdy se duše už ve chvíli svého znovuzrození rozhodla splatit svůj karmický dluh nemocí nebo narozením ve fyzicky poškozeném těle. A automatická kresba je pro určování zdravotního stavu velmi dobrá metoda, protože je schopná identifikovat energetické problémy a blokády dříve, než problém propukne jako nemoc nebo než je vůbec zjistitelný lékařským vyšetřením nebo přístroji.

 

Chronická bolest či choroba

Hodně věcí by člověk snášel lépe, kdyby věděl, jak dlouho budou trvat. Nejhorší situace je, když člověk neví, jak dlouhá bolest či nemoc bude, když neví, kdy jeho trápení skončí, když nemá před sebou nějaký pevný bod. Může pak nastat situace, kdy propadá depresi, sebelítosti, zoufalství. To jsou pocity, které vznikají, když se člověk vrací v myšlenkách do minulosti - „jak dlouho už to trvá?“ nebo do budoucnosti – „jak dlouho to asi ještě bude pokračovat?“.

Řešením je žít život v současné chvíli, žít TADY A TEĎ. Skládá-li se život z mnoha TEĎ, je vlekoucí se doba snesitelnější.
Dejte si termín, do kdy se Vaše tělo uzdraví. Označte si ten den v kalendáři. Přejde-li ten den, a symptomy nemoci stále přetrvávají, stanovte si nový termín. Mezitím se snažte vymyslet způsob, jak se stát ostatním užitečný, jak Vy sami můžete pomoci jiným – může to být třeba jen milý úsměv.
Doslova si naprogramujte, že k tomu a tomu termínu se uzdravíte. Neříkejte si, „jsem stále nemocný, stále cítím bolest“, ale právě opačným způsobem programujte svoje podvědomí – „uzdravuji se a k tomu a tomu termínu budu zdravý“.

 

Některé skutečnosti o léčení, duši a dalším vývoji

  • Léčitel může člověku pomoci, nemůže však převzít a nést úděl a odpovědnost.
  • Lékařská věda nemůže vyléčit zatížení z minulých životů.
  • Nikdy by se neměla porušit osobní odpovědnost každého člověka, odpustky se nedají koupit.
  • Léčení těžkých nemocí končí vždy dle rozhodnutí duše. Léčitel může pomoci, aby byl člověk čistý, klidný a vyrovnaný. Po čištění všeho má ale duše svobodnou vůli pro rozhodnutí, zda pokračovat či nikoliv.